Meeleefdag (armoede, vluchtelingen en diversiteit)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Meeleefdag (armoede, vluchtelingen en diversiteit) Door Mind Map: Meeleefdag (armoede, vluchtelingen en diversiteit)

1. Waar?

1.1. Rozendal 5, 8000 Brugge

1.2. Technisch Instituut Heilige Familie, Oude Zak, 38, 8000 Brugge

2. Sinds wanneer?

2.1. opgericht op 25 november 1999

2.2. startte met de werking op 1 mei 2000

3. Voor wie?

3.1. Kansen bieden aan (kans)arme kinderen, jongeren en volwassenen

4. Wie?

4.1. meer dan 230 actieve vrijwilligers laatstejaars studenten uit het secundair onderwijs

4.2. studenten uit het hoger en universitair onderwijs

5. Wat?

5.1. huiswerk- en studiebegeleiding

5.1.1. De jongeren met een hulpvraag worden in principe altijd individueel geholpen

5.2. bevorderen van zelfstandigheid van de deelnemers

5.3. ontmoeting en integratie

5.4. Huiswerk- en studiebegeleiding voor (kans)arme autochtone en anderstalige kinderen uit het basisonderwijs

5.4.1. kinderen worden drie dagen per week begeleid na de schooluren

5.5. interreligieuze dialoog

5.6. Begeleiding Nederlands voor anderstalige volwassenen

5.6.1. In het reguliere onderwijs zijn er vaak lange wachtlijsten