Mens & beschaving: Creer de ideale samenleving

Ervaringen uit het rand en taal-project: omgaan met (taal)diversiteit

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Mens & beschaving: Creer de ideale samenleving Door Mind Map: Mens & beschaving: Creer de ideale samenleving

1. Communicatie

1.1. Na de eerste les adhv casussen vragen stellen die de leerlingen moeten beantwoorden binnen hun samenleving

1.2. Toelichten waarom mensen verwijzen nr het verleden

1.3. Kan gelijkenissen en verschillen onderscheiden tussen actuele en historische fenomenen uit de bestaande periodes

1.4. Kan de invloed van eigen standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming toelichten

2. Zelfsturing

2.1. Kan afstand nemen van het eigen waarden- en normenkader door rekening te houden met historische context

2.2. Bepaalde verantwoordelijkheden geven gebonden aan bepaalde taken binnen de samenleving

3. Talentontdekking

3.1. Wie wilt welke jon binnen de samenleving?

4. Samenwerking

4.1. Verschillende bestuursniveaus

4.2. Het samenleven in een historische of actuele democratie en een rechtstaat vh samenleven in andere historische of actuele regimes onderscheiden

4.3. principes van democratie en rechtstaat toelichten vanuit hedendaagse en historisch perspectief

4.4. Kan illustreren hoe mythevorming rond historische fenomenen historische beeldvorming beïnvloedt

5. Wat?

5.1. Heterogene groepen vormen

5.2. Verschillende samenlevingen creeren met de lln en zo bepaalde situaties geven (verleden, hedendaags en fictief/mythes) om tot inzichten te komen

5.3. Theoretisch kader meegeven over verkiezingen binnen een democratie - verkiezingen houden bijvoorbeeld (kan met wooclap)