de verschillende machten in België.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
de verschillende machten in België. Door Mind Map: de verschillende machten in België.

1. Uitvoerende macht

1.1. door wie wordt de uitvoerende macht uitgeoefend?

1.2. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de koning, ministers en staatssecretarissen.

1.2.1. Wat is de uitvoerende macht?

1.2.2. Die zorgt ervoor dat de wetten in concrete gevallen worden toegepast en nageleefd.

2. Rechterlijke macht

2.1. Wat is de rechterlijke macht?

2.2. De rechterlijke macht doet uitspraak over meningsverschillen en wordt uitgeoefend door hoven, assisen en rechtbanken. Ze controleert ook de wettelijkheid van de daden van de uitvoerende macht.

2.2.1. wie?

2.2.2. Hoven, Assisen en de rechtbank

3. Wetgevende macht

3.1. wordt uitgeoefend door wie?

3.2. wordt uitgeoefend door het parlement en de koning. Het parlement bestaat uit twee kamers, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers.

3.2.1. Wat is de wetgevende macht?

3.2.2. De wetgevende macht maakt de wetten en controleert de uitvoerende macht.

4. De vierde macht

4.1. Wie?

4.2. De pers

4.2.1. Wat oefent de vierde macht uit?

4.2.2. ze geven informatie aan het volk, ze moeten hun opinie geven, ze moeten ook de stem van het volk zijn en ze oefenen controle uit op de politieke wereld.