Maetschappy Der Vlaemsche Bibliophilen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Maetschappy Der Vlaemsche Bibliophilen Door Mind Map: Maetschappy Der Vlaemsche Bibliophilen

1. Context bron zelf

1.1. taalgebruik / handschrift

1.1.1. schreef zoals men toen Duits sprak in Brussel

1.1.2. Brussels dialect

1.1.2.1. vb: ouver voor over of leugens voor logens

1.1.3. oorspronkelijke handschrift van Jan ligt in Koninklijke bib te Brussel

1.1.3.1. verzameling handschriften, N°15885

1.1.3.2. eigenhandig door Jan geschreven in -8° op papier van 122 blz.

1.1.4. handschrift Franse titel gegeven

1.1.4.1. "De Pottre (Jean), Relations des événements de 1549 à 1602 aux Pays-Bas"

1.2. XVIe eeuw / 16e eeuw

1.3. een kroniek, een memoire

1.3.1. "Gewis heeft deze kortbondige kronyk de waerde niet van eene regelmatige geschiedenis, maer de talryke byzonderheden die de schryver over dit akelig tydstip uitbrengt ... ."

1.4. Brussel / Bruxelles

2. Inleiding

2.1. Thema's / gebeurtenissen die in het dagboek voorkomen

2.1.1. burgerstand in de Zuid-Nederlandse provincies

2.1.2. 1570 : omschrijvingen bewijzen hoe zwaar de Spaanse overmeesteringen op het volk drukte

2.1.3. openbare oefeningen Roomse godsdienst verboden verklaart door Calvinisten

2.1.3.1. 1580-1581: heilige sacrificie voorgedragen in vorige woonst Jan De Pottre door zoon Jan

2.1.4. verzoening tussen Koning Filips en de Calvinisten

2.1.5. Jan zwaar getroffen door nieuwe invoer belastingen --> als straf voor zijn staatkundige overtuigingen

2.1.6. 1567 : de instelling van de raad van beroerten door hertog Van Alva

2.1.6.1. druppel tot uitbraak van tachtigjarige oorlog

2.1.7. overgave stad Brussel aan de hertog van Parma

2.1.7.1. schonk de burgerij terug enige rust en welzijn

2.1.8. tachtigjarige oorlog

2.1.9. beeldenstorm van 1566

3. Jan De Pottre 1549 - 1620

3.1. Brusselaar, Katholiek

3.2. gezin

3.2.1. zoon van Antonius De Pottre en Margareta Van Assche

3.2.1.1. Antonius overleden in 1549

3.2.2. 14 mei 1525 : geboren in Mechelen

3.2.2.1. stierf op 9 oktober 1601

3.2.3. Margareta : zus van Jan en non in het klooster van Jericho te Brussel

3.2.3.1. stierf op 1553

3.2.4. 30 november 1549 : getrouwd met Magdalena Trysens

3.2.4.1. 5 kinderen

3.2.4.1.1. oudste Jan was priester

3.2.4.1.2. andere zoon Pauwel studeerde rechten in Leuven

3.2.4.1.3. derde zoon Antonius De Pottre

3.3. woonplaatsen

3.3.1. 1557 : Kaasmarkt te Brussel

3.3.2. 1570 : vestigde zich voor één jaar bij meester Cools, kanunnik van St. Goedelekathedraal

3.4. Werk / taken

3.4.1. Koophandel

3.4.2. Historieschrijver der Spaanse 'dwingelany' (dictatuur) en der godsdienstige

3.4.2.1. als schrijver ontsnapte hij aan alle letterkundige beschouwingen

3.4.2.1.1. Jan nam geen aanspraak op letterkundige roem of taalzuiverheid

3.4.3. In stedelijk bestuur te Brussel

3.4.4. Caritaetmeester van de Sint-Niklaaskerk

3.4.5. 26 Juni 1576 Raadsman van de stad Brussel

3.4.6. 1579-80 gezworende voor het ambacht

3.4.7. Pionier aan de vier wijken van de burgerij

3.4.8. Bekleedde het ambt tijdens St. Jansfeeste

3.4.9. Aangesteld als assisenjurylid

3.4.9.1. zorgt er mede voor dat Calvinisten ontheiligd worden

3.4.10. 1577 maakte hij bolwerken voor de Schaarbeekse poort

4. Religieuze situatie Spaanse Nederlanden 16e eeuw

4.1. Calvinisme waaide over van Frankrijk naar Spaanse Nederlanden

4.2. laatste Koning Portugal is broer van Filips II van Spanje

4.2.1. 1580 : verenigd in de Iberische Unie

4.3. 1884 : Willem Van Oranje / Willem De Zwijger / Vader Des Vaderlands vermoord

4.3.1. was stadhouder voor de regerend heer der Nederlanden en in dienst van de Rooms-Duitse Keizer Karel V

4.4. Filips II en Willem van Oranje hadden meningsverschillen

4.4.1. gevolgen

4.4.1.1. "Wier politieke aenslagen Vlamingen en Brabanders op de hoede hielden, zie daer toenmaels de heerschende gevoelens onder den burgerstand in de Zuid-Nederlenadsche provincien!"

4.4.1.2. ontstaan tachtigjarige oorlog