Terreinverkenning

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Terreinverkenning Door Mind Map: Terreinverkenning

1. 4 functies van het recht

1.1. Normatieve functie

1.1.1. Gedragsregels die opgevolgd moeten worden (normen)

1.2. Geschiloplossende functie

1.3. Additionele functie

1.4. Instrumentele functie

1.4.1. bijv. Verkeersborden

2. Rechtsbronnen

2.1. de wet

2.2. het verdrag

2.2.1. Afspraak, overeenkomst, gesloten door twee of meer staten

2.3. de jurisprudentie

2.3.1. Rechtspraak

2.4. de gewoonte

3. Privaatrecht

3.1. Personen- en familierecht

3.1.1. Zaken zoals, geboorte, huwelijk, adoptie, scheiding

3.2. Vermogensrecht

3.2.1. Vallen alle geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waarvan juridische gevolgen aan verbonden zijn

3.3. Ondernemingsrecht

3.3.1. Het rechtsgebied dat alles regelt op het gebied van ondernemingen en bedrijven

3.4. Burgerlijk procesrecht

4. Publiekrecht

4.1. Strafrecht

4.1.1. Doormiddel van het OM actief optreedt om sancties (boetes, gevangenisstraf enz) te eisen bij overtreding van de normen

4.2. Staatsrecht

4.2.1. Wijze waarop het Nederlandse staatsbestel wordt vormgegeven en de invloed die de burgers daarop kunnen uitoefenen

4.3. Bestuursrecht

4.3.1. Betrekking op de mogelijkheden die de overheid heeft om op te treden ten aanzien van de maatschappij

5. Grondwet

5.1. Basisregels van ons staatsbestel (democratische rechtsstaat) staan opgesomd

6. Algemene wet bestuursrecht

6.1. Awb

6.2. Aanbouwwetgeving

7. Wetgevers

7.1. Nationale

7.1.1. Regering en Staten-generaal

7.1.1.1. Wet

7.2. Decentrale

7.2.1. Provinciaal en gemeentelijk niveau

7.2.1.1. Verordening

8. Rangorde tussen wetgevende organen

8.1. 1. Hogere regels gaan boven lagere regels

8.2. 2. Bijzondere regels gaan boven algemene regels

8.3. 3. Jongere regels gaan boven oudere regels

9. Wet in formele zin

9.1. Wet die tot stand is gekomen door de regering en Staten-generaal

10. Wet in materieel zin

10.1. Regeling die van een wetgever die bestemd is voor een onbepaald aantal

10.1.1. Op provinciaal en gemeentelijk niveau worden er geen wetten in formele zin uitgevaardigd

11. Vonnis

11.1. Gegeven door de rechtbank

12. Arrest

12.1. Gewezen door een gerechtshof en de Hoge Raad

13. Materieel recht

13.1. Geboden en verboden

14. Formeel recht

14.1. Procesrecht

15. Dwingend recht

15.1. Recht waarvan de burger niet mag afwijken

16. Aanvullend recht

16.1. Mag afgeweken worden, beide partijen moeten akkoord gaan

17. Objectief recht

17.1. Gelden recht/positief recht

18. Subjectief recht

18.1. Dat alle eerder genoemde rechtsbronnen voorvloeit