Inleiding nieuwe vennootschapsrecht

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Inleiding nieuwe vennootschapsrecht Door Mind Map: Inleiding nieuwe vennootschapsrecht

1. Inleiding

1.1. Goedgekeurd 28 februari 2019 -> Revolutie voor vennootschapsrecht

1.2. BA zonder kapitaal = keuze voor ondernemers

1.3. 1 mei 2019 inwerkingtreding wetboek -> bestaande vennootschappen aanpassen voor 1 juni 2020

1.4. WVV meer dan nieuw vennootschapsrecht -> kader voor alle RP'en*, vzw's en stichtingen

2. Structuur

2.1. Deel 1: bepalingen ook van toepassing op verenigingen

2.2. Deel 2: Vennootschappen: Maatschap, VOF en Comm V, BV, CV, NV

2.3. Deel 3: interne werking verenigingen

2.4. Deel 4: 2 afzonderlijke regimes v herstructureringen (verenigingen en vennootschappen) + omzetting verenigingen naar vennootschappen

2.5. Deel 5: Europese vennootschappen (geen wijzigingen inhoudelijk)

3. V&S-wet

3.1. Nieuwe wet WVV: enkel 1e criterium nog v toep (vermogensvoordelen)

3.1.1. Onderscheid ver en venn: vermogensvoordeel, activiteit geen belang

3.1.2. Min aantal leden =2 => tweepersoons vzw (2personen voldoende om vzw te besturen

3.1.3. Veel regels die van toepassing waren op vennootschappen nu van toepassing op vzw = om juridisch kader te verduidelijken

4. 1. Eenvoud: grote doel van WVV = vereenvoudiging van het vennootschapsrecht = 15 naar 6

4.1. Comm V & vof = maatschap met RP

4.2. Cooperatieve venootschap = enkel de variant met BA=> CV

4.3. CV gaat minder voorkomen => enkel coöperatief gedachtengoed

4.4. LV, vennootschap met sociaal oogmerk = nu enkel met een ministriële erkenning

4.4.1. => LV, venn met soc oogmerk = nu enkel met een ministriële erkenning

5. 2. Flexibiliteit = Ondernemers meer flexibiliteit geven, om vennootschap op maat van hun onderneming te maken

5.1. Vooral in BV: adhers quasi volledig vrij met onderlinge afspraken

5.2. Maatschap=> vrije invulling v vennoten

5.3. NV: enkele formaliteiten afgeschaft + adhers meer vrijheid vorming bestuur

5.3.1. Conclusie: meer dwingende bepalingen in WVV dan oude W.venn

5.4. Voor meeste vennootschappen: oude wet + eigen invulling mogelijk

5.5. Belangrijke uitzondering flexibilisering in praktijk = verstrenging regels vaste vertegenwoordigers

6. 3. Inwerkingtreding: 3 grote mijlpalen

6.1. 3 grote mijlpalen inwerkingtreding nieuwe vennootschapsrecht:

6.1.1. 1: 1 mei 2019: WVV treedt in werking

6.1.1.1. dwz elke vennootschap die na datum wordt opgericht is onderworpen aan het nieuwe recht

6.1.1.2. oude vennootschappen blijven (tijdelijk) onderworpen aan oude Wvenn MAAR vrijwillig wel mogelijkheid naar nieuwe wetgeving (mits statutenwijziging)

6.1.2. 2: 1 januari 2020: WVV v toep op alle bestaande vennootschappen

6.1.2.1. kap v bvba verliest bijzonder statuut => w beschouwd:statutair onbeschikbare EV rekening

6.1.2.2. bv statuten “BVBA” verwijzen naar kap => bestaat niet meer in de “BV”

6.1.3. 3: 1 januari 2024: uiterste deadline aanpassing statuten (vooral venn met vorm die niet meer bestaat in nieuwe wetgeving)

6.1.3.1. Vóór 2024: deze vennootschappen blijven bestaan in oude vorm, vanaf 2020 wel dwingende regels.

6.1.3.2. Overstap naar andere rechtsvorm: gewone statutenwijziging (geen omzetting)