INDELING VENNOOTSCHAPPEN

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
INDELING VENNOOTSCHAPPEN Door Mind Map: INDELING  VENNOOTSCHAPPEN

1. INDELING NAAR RECHTSPERSOONLIJKHEID

1.1. Volkomen rechtspersoonlijkheid (beperkte aansprakelijkheid)

1.1.1. NV

1.1.2. BV

1.1.3. Coöperatieve vennootschap

1.2. onvolkomen rechtspersoonlijkheid (onbeperkte aansprakelijkheid)

1.2.1. Commanditaire vennootschap

1.2.2. VOF

1.3. Geen rechtspersoonlijkheid

1.3.1. maatschap

2. INDELING NAAR GROOTTE

2.1. Grote vennootschap

2.1.1. overschrijden van meer dan 1 criterium

2.1.1.1. balanstotaal: € 4 500 000

2.1.1.2. aantal werknemers: 50

2.1.1.3. jaaromzet: € 9 000 000

2.1.2. gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis + 100

3. PERSONENVENNOOTSCHAP vs. KAPITAALVENNOOTSCHAP

3.1. Personenvennootschap

3.1.1. mens is belangrijk (kapitaal minder)

3.1.1.1. knowhow

3.1.1.2. arbeid

3.1.1.3. vriendschap

3.1.2. vb: VOF

3.2. Kapitaalvennootschap

3.2.1. kapitaal is belangrijk (mens minder)

3.2.1.1. voldoende inbreng

3.2.2. vb: NV

3.3. Hybride

3.3.1. kenmerken van beide

3.3.2. bv: BV