POP3 Gallozza Paolo CVO DIEST 2019/2020

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
POP3 Gallozza Paolo CVO DIEST 2019/2020 Door Mind Map: POP3  Gallozza Paolo CVO DIEST 2019/2020

1. Participatie aan het schoolleven

1.1. 14/11 Observatie Hasselt praktijkles klas 5BRK2 van 8h25 tot 15h30 Restaurant voor 32 gasten

1.1.1. Begin

1.1.1.1. Een klas begeleiden met mijn stagebegeleidster. Leerlingen worden opgehaald op de speelplaats. Ze worden begeleid naar de kleedkamers en worden in de wachtzaal opgewacht. Dan worden ze aangesproken op hun attitude en kleding. Nu worden ze meegenomen naar het didactisch restaurant. Sterke klas die goed gestuurd moet worden omdat ze soms wat gaan zweven over hun capaciteiten. Geen speciale opmerking qua leerlingen. De klas telt 3 meisjes en 5 jongens.De afwezigen worden genoteerd. Er wordt een controle gedaan op de attributen die de leerlingen horen bij te hebben voor elke les De briefing die vooraf gaat is zeer belangrijk want dit bepaald je resultaat en daardoor kan je ook beter evalueren achteraf. Er worden taken uitgedeeld voor de dienst. (Barman- Office- 4 tafels verandwoordelijke)

1.1.2. Groei

1.1.2.1. De begin situatie van een lerende groep achterhalen om de volgende keer mee aan de slag te gaan. De doelstellingen naleven en de nodige tempo om dit te bereiken. Het verschil aftoetsen tussen 1ste graad en 2de graad. Een goed briefing maken.

1.1.3. Sterkte

1.1.3.1. Mijn 35 jaar ervaring in het vak. Nog dagelijks zeer actief op de werkvloeren van de twee grootse cateraars in belgie.

1.2. 26/11 Opservatie VTI Leuven praktijk banket restauraurant klas 3/4HO 8h25 tot 15h30 36 gasten

1.2.1. Begin

1.2.1.1. Leerlingen worden opgehaald op de speelplaats. Ze worden begeleid naar de kleedkamers. De leerlingen komen naar het didactisch restaurant. Ze worden aangesproken op hun attitude en kleding. Nu volgt er een toets van de les. Ze moesten de menu leren, 3HO en 4HO. 4HO de dranken die ze gaan serveren. Geen speciale opmerking qua leerlingen. De klas telt 5 meisjes en 6 jongens.De afwezigen worden genoteerd. De briefing is kort en de zaal is al opgedekt. Zeer veel ondersteuning nodig. Er worden maar een paar leerlingen aangeduid om een bepaalde taak op zich te nemen. (Barman-3 tafelverantwoordelijke) Er zijn leerlingen die nog nooit in een restaurant gewerkt hebben. De motivatie zit goed.

1.2.2. Groei

1.2.2.1. Achterhalen van begin situatie van een lerende groep.

1.2.3. Sterkte

1.2.3.1. De leerlingen begeleiden in hun proces.

1.3. 28/11 Co-Teaching hotel school Hasselt: De klas 7BR mogen begeleiden in de praktijkles van 15h30 tot 22h Restaurant 42 gasten

1.3.1. Begin

1.3.1.1. Een klas begeleiden met mijn stagebegeleidster. De begin situatie van een lerende groep achterhalen om de volgende keer mee aan de slag te gaan. Sterke klas die weinig sturing nodig heeft. Een goede briefing doet hier zij werk. De leerlingen hebben een eigen structuur hoe ze te werk gaan. Geen speciale opmerking qua leerlingen. De klas telt 2 meisjes en 6 jongens.De afwezigen worden genoteerd. Er wordt een controle gedaan op de attributen die de leerlingen horen bij te hebben voor elke les. (2 dienst servieten, tafelschuimer, sommelier) De briefing die vooraf gaat is zeer belangrijk want dit bepaald je resultaat en daardoor kan je ook beter evalueren achteraf. Het menu wordt voorgelezen en taken verdeeld. Er word een office verantwoordelijke aangesteld een barman en 4 maître). Men werkt met een buurtrol zodat iedereen aanbod komt.

1.3.2. Groei

1.3.2.1. Ze loslaten en vertrouwen in hun kunnen

1.3.3. Sterkte

1.3.3.1. Terugvallen op mijn ervaring. Zelfvertrouwen geven door ze zelfstandig te laten werken.

1.4. 3/12 Zelfstandig les VTI Leuven klas 5/6HO banket voor 62 gasten van 8h25 tot 16h

1.4.1. Begin

1.4.1.1. Een klas begeleiden met mijn stagebegeleidster. Leerlingen worden opgehaald op de speelplaats. Ze worden begeleid naar de kleedkamers en worden in de wachtzaal opgewacht. Dan worden ze aangesproken op hun attitude en kleding. Nu worden ze meegenomen naar het didactisch restaurant. Sterke klas die goed gestuurd moet worden omdat ze soms wat gaan zweven over hun capaciteiten. Geen speciale opmerking qua leerlingen. De klas telt 6 meisjes en 8 jongens.De afwezigen worden genoteerd. Er wordt een controle gedaan op de attributen die de leerlingen horen bij te hebben voor elke les De briefing die vooraf gaat is zeer belangrijk want dit bepaald je resultaat en daardoor kan je ook beter evalueren achteraf. Er worden taken uitgedeeld voor de dienst. (Barman- Office- 4 tafels verandwoordelijke)

1.4.2. Groei

1.4.2.1. Aanvoelen van de klas

1.4.3. Sterkte

1.4.3.1. Terugvallen op mijn ervaring

1.5. 5/12 Zelfstandig les gegeven aan klas 7BRK 15h30 tot 22h Restaurant 30 gasten

1.5.1. Begin

1.5.1.1. Een klas begeleiden met mijn stagebegeleidster. De begin situatie van een lerende groep achterhalen om de volgende keer mee aan de slag te gaan. Sterke klas die weinig sturing nodig heeft. Een goede briefing doet hier zij werk. De leerlingen hebben een eigen structuur hoe ze te werk gaan. Geen speciale opmerking qua leerlingen. De klas telt 4 meisjes en 6 jongens.De afwezigen worden genoteerd. Er wordt een controle gedaan op de attributen die de leerlingen horen bij te hebben voor elke les. (2 dienst servieten, tafelschuimer, sommelier) De briefing die vooraf gaat is zeer belangrijk want dit bepaald je resultaat en daardoor kan je ook beter evalueren achteraf. Het menu wordt voorgelezen en taken verdeeld. Er word een office verantwoordelijke aangesteld een barman en 4 maître, 4 chef de rang). Men werkt met een buurtrol zodat iedereen aanbod komt.

1.5.2. Groei

1.5.2.1. Een groep begeleiden in hun leerproces

1.5.3. Sterkte

1.5.3.1. Ik kan goed communiceren

1.6. 14/12 Zelfstandig lesgeven Hotelschool Hasselt aan klas 5BRK1 Restaurant 26 gasten

1.6.1. Begin

1.6.1.1. Leerlingen worden opgehaald op de speelplaats. Ze worden begeleid naar de kleedkamers en worden in de wachtzaal opgewacht. Dan worden ze aangesproken op hun attitude en kleding. Nu worden ze meegenomen naar het didactisch restaurant. Geen speciale opmerking qua leerlingen. De klas telt 3 meisjes en 5 jongens. De afwezigen worden genoteerd. Er wordt een controle gedaan op de attitude, attributen die de leerlingen horen bij te hebben voor elke les. Gsm's moeten ingeleverd worden tot einde van de les. Sterke klas die goed gestuurd moet worden. De leerlingen worden geëvalueerd op basis van het leerplan onder begeleiding van een leerkracht de volgende taken kunnen uitvoeren. De briefing die vooraf gaat is zeer belangrijk want dit bepaald je resultaat en daardoor kan je ook beter evalueren achteraf. Het menu wordt voorgelezen en taken verdeeld. Er worden 2 office verantwoordelijke aangesteld, en barman, 3 maître, en 2 chef de rang). Men werkt met een buurtrol zodat iedereen aanbod komt.

1.6.2. Groei

1.6.2.1. Goed het leerplan opvolgen voor evaluatie. Vooronderzoek voor lesvoorbereiding.

1.6.2.2. Werkpunten

1.6.2.2.1. Lesvoorbereiding moet op voorhand gemaakt worden. Je weet dan wat voor leerlingen er in je klas zijn. Je bent meer voorbereid. Aangename verrassingen blijven vaak achterwegen.

1.6.2.2.2. Aandachtig opvolgen van het leerplan. Elke graad heeft andere doelstellingen.

1.6.2.2.3. Als je iets verandert aan de structuur dan kan het hele plan mislukken. Zorg dat elke actiepunt besproken wordt in je briefing van onthaal bij het binnenkomen tot dat de gast de restaurant verlaat.

1.6.3. Sterkte

1.6.3.1. Een klas aansturen. Empatie tonen. In groep werken.

2. POP3 Participatie aan het schoolleven. Gallozza Paolo Lerarenopleiding CVO Diest

3. Functionele gehelen

3.1. De leraar als onderzoeker en innovator

3.1.1. Begin

3.1.1.1. Ik stel mezelf kritisch op. Ik ben niet snel tevreden over mijn eigen werk.

3.1.2. Groei

3.1.2.1. Eigen functioneren in vraag blijven stellen en bijsturen.

3.1.3. Sterkte

3.1.3.1. Veel variatie in mijn lesgeven. Continu bijsturen via zelfreflectie houd mij scherp.

3.2. De leraar als lid van een schoolteam

3.2.1. Begin

3.2.1.1. Ik heb goed kunnen overleggen met het keuken en zaal team.

3.2.2. Groei

3.2.2.1. Meer zelfstandig les geven.

3.2.3. Sterkte

3.2.3.1. Door mijn ruime ervaring in de horeca ben in ik in staat om te overleggen en samen te werken binnen een schoolteam

3.3. De leraar als organisator

3.3.1. Begin

3.3.1.1. Ik kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen. Ik ijver voor een efficiënt dagverloop.( Stimulerende klaslokaal creëren).

3.3.2. Groei

3.3.2.1. Meer zelfstandig les geven. Het meermaals herhalen van de leerstof volgens het leerplan.

3.3.3. Sterkte

3.3.3.1. Mijn ervaring op alle vlakken in de praktijk is mijn sterkste punt.

3.4. De leeraar al opvoeder

3.4.1. Begin

3.4.1.1. Normen en waarden spelen bij mij een belangrijke rol. Ik betrek alle leerlingen in mijn les. Het creëren van een positief klasklimaat is voor mij essentieel. Ik draag ook zorg voor mijn leerlingen.

3.4.2. Groei

3.4.2.1. Omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties.

3.4.3. Sterkte

3.4.3.1. Creëren van een positief klasklimaat- Maatschappelijke participatie door attitudevorming.

3.5. De leraar als inhoudelijk expert

3.5.1. Begin

3.5.1.1. Mijn bagage is zeer ruim. Ik kan uren vertellen over het vak.

3.5.2. Groei

3.5.2.1. Ik ben nieuwsgierig, en sta open voor alles war nieuw is.

3.5.3. Sterkte

3.5.3.1. Ervaring met leerlingen begeleiden in hun leerproces.

3.6. De leraar als partner van ouders/verzorgers

3.6.1. Begin

3.6.2. Groei

3.6.3. Sterkte

4. Attitudes

4.1. 1 beslissingsvermogen

4.1.1. Als leerkracht durf ik meer dan ooit een standpunt in te nemen en tot handeling over te gaan, en draag er ook de verantwoordelijkheid voor.

4.2. 2 relationele gerichtheid

4.2.1. Als leerkracht heb ik contact met anderen en toon ik empathie en respect.

4.3. 3 kritische ingesteldheid

4.3.1. Ik ben bereid mezelf en mijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.

4.4. 4 leergierigheid

4.4.1. Actief zoeken naar situaties om mijn competentie te verbreden en te verdiepen.

4.5. 5 organisatievermogen

4.5.1. Erop gericht zijn taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het doel op een efficiënte manier kan bereikt worden

4.6. 6 zin voor samenwerking

4.6.1. Bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak tot een goed einde te brengen.

4.7. 7 verantwoordelijkheidszin

4.7.1. Zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en zich engageren om een positieve ontwikkeling van de lerende te bevorderen.

4.8. 8 flexibiliteit

4.8.1. Bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, o.m. middelen, doelen, mensen en procedures.