3 hersengebieden

taak gedrag

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
3 hersengebieden Door Mind Map: 3 hersengebieden

1. Laagste hersengebieden

1.1. Lijkt op reptielenbrein

1.2. Commandocentrum voor vitale lichaamsfuncties en dierlijk gedrag

1.3. basis verdere ontwikkeling hersenen

1.4. Hersenstam

1.4.1. verbinding tussen grote en kleine hersenen en de ruggenmerg

1.4.2. brengt hersenen in verbinding met het lichaam

1.4.3. beschadiging = dood

1.4.4. verbindt ook delen die instaan voor informatieverwerking van binnenkomende prikkels

1.4.4.1. 3 in hersenstam zelf

1.4.4.1.1. de medulla = controleert zelfstandig ademhaling, bloeddruk en hartslag

1.4.4.1.2. De pons = bolvormig en houdt met 2 'armen' vast en vormt brug naar cerebellum. voorste gedeelte stuurt informatie naar grote hersenen. achterste gedeelte voor ademhaling smaak en slaap. reguleert de hersenactiviteit tijdens slaap en droomcyclus.

1.4.4.1.3. De formatie reticularis = bundel achter pons. is kern van de hersenstam en is belangrijk voor wakker en alert houden van de hersenen. ondersteunt bewustzijn, motivatie en doelgericht gedrag --> zorgt dat je aandacht hebt voor informatie. schade = coma. cortex kan niet werken zonder basis formato

1.5. cerrebellum = schakelcentrum voor aansturing spieren. zorgt voor coördinatie en controle van bewegingen, balans en rotatie van het lichaam. door training worden bewegingen na een tijdje onbewust en automatisch.

2. De hoogste hersengebieden

2.1. Cerebrum

2.1.1. rijpt het laatst.daar spelen hoge cognitieve processen af. 3 delen 2 hersendelen en hersenschors of cerbrale cortex.

2.2. de linkerhelft ontvangt de zintuiglijke prikkels die je rechterkant van je ichaam waarneemt en omgedraaid.

2.3. Corpus callous

2.3.1. of de hersenbalk vlezige structuur miljoenen zenuwbanen die werking mogelijk maakt dat beide hersenhelften intensief samen te werken.

2.4. cerebrale cortex

2.4.1. dunne grijze buitenlaag die de twee hersenhelften bedekt. bestaat uit vier hersenkwabben. elk verantwoordelijk voor verschillende taken.

2.5. cortex/neocortex/hersenschors

2.5.1. hoedje van de hersenen vertrekt info uit rest van het lichaam en verwerkt ze.overgaan tot actie na verwerking bewuste actie beweging gedachten.cortex verantwoordelijk bewust waarnemen, denken,zelfreflecite en metacognitie.

2.6. De vier hersenkwabben

2.6.1. frontaalkwab functies zoals beweging gericht en willekeurig spraak abstract denken sociaal gedrag en beoordelingsvermogen

2.6.2. pariëtaalkwab functie integratie info verwerken die binnenkomt, ruimtelijk denken, gewaarwording aanrakingen, houding lichaam.

2.6.3. temporaalkwab functie gehoor en reuk voor taal en verbaal geheugen herkennen gezichten geluid en taal door auditieve cortex.

2.6.4. oppitaalkwab verwerkt de info die je ogen waarnemen.

3. De middelste hersengebieden

3.1. thalamus

3.1.1. belangrijkste schakelcentrum van de hersenen. ontvangt informatie van farmatio . alle zintuigelijke en motorische informatie van het lichaam komt snel in de thalamus en dan naar de juiste hersendelen. schade = het niet juist kunnen interpreteren van pijn.

3.2. hypothalamus

3.2.1. midden van het brein enkel bij zoogdieren volledig ontwikkeld. belangrijke functies i.v.m emotie, geheugen,motivatie genot worden hier gestuurd. Het stelt je in staat om vele verschillende emoties te ervaren.

3.2.2. Wordt ook wel eens bloedtestlabo genoemd omdat hij de hormonen in de gaten houdt. Het controleert het autonome zenuwstelsel en is verantwoordelijk voor de balans van het lichaam. De hypothalamus haalt zijn info uit bloed dat geeft info over toestand lichaam. Een storing van het evenwicht kan men in het bloed zien en geeft alarm aan hypothalamus die er voor moet zorgen dat het zich terug hersteld. Als de functie ontregeld is kan het anorexia nervosa of obesitas veroorzaken.

3.3. limbisch systeem

3.4. Hippocampus

3.4.1. verwerking en opslag van langdurige herinneringen en stand houden van herinneringen. bij beschadiging ernstig geheugenverlies van langetermijngeheugen. bij achteruitgang hippocampus eerste symptoom alzheimer .dementerende mensen vergeten en emotielozer.