kennismaking met de psychologie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
kennismaking met de psychologie Door Mind Map: kennismaking met de psychologie

1. definitie van de psychologie

2. wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis

3. geschiedenis van psychologie

3.1. de verre voorgeschiedenis

3.1.1. Socrates

3.1.2. Plato

3.1.3. Aristoteles

3.2. meer directe geschiedenis

3.2.1. ontwikkeling in de filosofie

3.2.1.1. René Descarter

3.2.1.2. John Locke

3.2.2. impulsen vanuit de natuurwetenschappen

3.3. psychologie als wetenschap van het bewustzijn

3.3.1. Wundt en het structuralisme

3.3.2. het functionalisme

3.4. behavioristische revolutie

3.5. nieuwe klemtonen in Europa

3.5.1. gestaltpsychologie

3.5.2. dieptepsychologie

3.6. Amerika en herontdekking van het innerlijke

3.6.1. neobehaviorisme

3.6.2. humanistische psychologie

3.7. hedendaagse stromingen

3.7.1. cognitieve psychologie

3.7.2. biologische psychologie

3.7.3. positieve psychologie

4. studiedomeinen binnen psychologie

4.1. theoretische psychologie

4.1.1. algemene psychologie of functieleer

4.1.2. differentiële psychologie

4.1.3. ontwikkelingspsychologie

4.1.4. sociale psychologie

4.1.5. psychopathologie

4.2. toegepaste psychologie

4.2.1. schoolpsychologie

4.2.2. arbeids-en organisatie psychologie

4.2.3. klinische psychologie