Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Fysica Door Mind Map: Fysica

1. kinematica (begrippen)

1.1. deel v/d natuurkunde waarin beweging van lichamen bestudeert

1.2. verplaatsing

1.2.1. Horizontale verplaatsing

1.2.1.1. ΔX=X2-X1

1.2.1.1.1. ΔX=(X2-X1)Ex

1.2.2. Vericale verplaatsing

1.2.2.1. ΔY=Y2-Y1

1.2.2.1.1. ΔY=(Y2-Y1)Ex

1.2.3. 3D verplaatsing

1.2.3.1. ΔS=ΔX+ΔY+ΔZ

1.2.3.1.1. ΔS=ΔX.Ex+ΔY.Ey+ΔZ.Ez

2. Kinematica 1 (formules)

2.1. snelheid

2.1.1. {vector}v= ΔX\Δt

2.2. versnelling

2.2.1. Ac= Δv\Δt

2.2.2. centripetale versnelling (Ac)

2.2.2.1. Ac=

2.3. EVRB

2.3.1. lineaire bewegingsgrootheden

2.3.1.1. v= w.r

2.4. ERB

2.4.1. lineaire bewegingsgrootheden

2.4.1.1. v= w.r

2.5. ECB

2.5.1. w= Δϑ\Δt

2.5.2. T= 2π\w

2.5.3. Ac= v²\r || w².r

2.5.4. f= 1\T

2.6. Impuls

2.6.1. {vector}p= m.{vector}v

2.7. Verplasting

2.7.1. ΔS= S2-S1

3. Snelheid

3.1. Verplaatsing in bepaald tijdspanne = gemiddelde snelheid

3.2. Versnelling

3.2.1. Elke verandering van snelheid

4. Enkelvoudige/Samengestelde bewegingen

4.1. Enkelvoudig

4.1.1. Translatie

4.1.1.1. Beweging waar alle punten eenzelfde beweging ondergaan (p6 fig a)

4.1.2. Rotatie

4.1.2.1. Bewegen in cirkelvormige baan rond rotatieas (p6 fig b)

4.2. Samengesteld

4.2.1. Combinatie van translatie en rotatie

5. Indeling bewegingen

5.1. Eenparige Rechtlijnige Beweging (ERB)

5.1.1. {vector}v= Constant

5.1.2. {vector}a= {vector}0

5.1.3. 1-dimensionaal

5.2. Eenparige Veranderlijke Rechtlijnige Beweging (EVRB)

5.2.1. {vector}v= Veranderlijk

5.2.2. {vector}a= Constant

5.2.3. 1-dimensionaal

5.3. Eenparige Cirkelvormige Beweging (ECB)

5.3.1. 2-dimensionaal en periodieke beweging || voert een cirkelvormige beweging

5.3.2. Punten verder v/d rotatieas bewegen sneller dan punten dichterbij (Δϑ)

5.3.3. Hoeksnelheid is constant

5.3.4. ECB versnelling

5.3.4.1. centripetale versnelling ( {vector}Ac )