internationaal erkende diploma's

scenario 1

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
internationaal erkende diploma's Door Mind Map: internationaal erkende diploma's

1. demografische krimp

1.1. minder leerlingen vo

1.2. vo scholen onderscheiden

1.3. doelgroep verandert

1.4. drempelloze doorstroom havo-vwo

2. verhoogde eisen doorstroom

2.1. engels als voertaal

2.2. cv verbetering

3. globalisering

3.1. arbeidsmigranten

3.1.1. certificaten

3.1.2. niet

3.2. internationale bedrijven

3.2.1. internationaal erkende diploma

3.2.2. voertaal Engels

4. groei in algemene welvaart

4.1. extra kosten

4.2. geen subsidi

5. gelijke kansen onderwijs

5.1. niet iedereen kan dit betalen

6. leven lang leren

6.1. LOI

6.2. veel aandacht voor cursussen