risico-inventarisatie kwaliteit en/of veiligheid van de zorg rondom de patient

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
risico-inventarisatie kwaliteit en/of veiligheid van de zorg rondom de patient Door Mind Map: risico-inventarisatie kwaliteit en/of veiligheid van de zorg rondom de patient

1. proces infectie(preventie)

1.1. resistente bacterieen

1.2. Overdracht van infecties op anderen

1.2.1. Noro

1.2.2. ESBL

1.3. naleven van infectiepreventiemaatregelen (hygiene)

1.3.1. Hoe worden materialen in de verschillende wachtruimten/therapieruimten gereinigd

2. instabielere patientenpopulatie

2.1. psychatrische aandoeningen

2.1.1. agressie

2.2. sneller ontslag vanuit 2e lijn (niet medisch uitbehandeld, niet stabiel)

2.3. comorbiditeit

3. Proffessioneel handelen

3.1. Overdracht tussen fysiotherapie en verpleging

3.2. bevoegd maar niet bekwaam

3.2.1. bekwaamheid bij gebruik ECG-apparaat

3.3. niet houden aan werkafspraken/richtlijnen/protocollen

3.4. Overdracht tussen logopedie en verpleging

3.5. niet houden aan afdelingsregels

4. Personeel

4.1. onduidelijke communicatielijnen

4.2. schaarste van personeel

4.2.1. uitval door pandemie

4.2.1.1. geen afspraken met netwerk over continuïteit van zorg

4.3. vaccinatiegraad medewerkers

5. medische technologie/ICT

5.1. niet gecertificeerde apparatuur

5.2. veelvuldigheid van (medische)systemen

5.3. ontbreken van periodieke toetsing van noodprocedures (EPD/EVS/etc)

5.4. betrouwbaarheid systemen

5.5. uitvallen van systemen

5.5.1. problemen met alarmsysteem vpk

5.6. niet geregistreerde apparatuur

6. Voeding

6.1. voeding over de datum

7. Opname/ontslag

7.1. Medische overdracht 2e lijn voorafgaande aan opname

7.1.1. onvolledige overdracht

7.1.2. ontbreken van overdracht

7.2. ontslag

7.2.1. procedure ontslag-overdracht naar 1e/2e lijn

7.3. Verpleegkundige overdracht 2e lijn voorafgaande aan opname

7.3.1. onvolledige overdracht

7.3.2. ontbreken van overdracht

8. BMZ

8.1. ondervoeding

8.2. huidletsel/kwetsuren

8.2.1. decubitus

8.2.2. wonden door pleisters

8.2.3. snijwondjes door polsbandjes

8.3. delirium

8.4. vallen

8.5. letsel door verkeerd gebruik vrijheidsbeperkende middelen

9. Overig

9.1. beschikbare materialen

9.2. onvolledige invoer van formulieren/niet invullen van formulieren

9.3. onoverzichtelijkheid toestemmingsformulieren

9.4. informatie-uitwisseling met verkeerde personen

9.4.1. naamverwisseling patienten

9.5. bereikbaarheid van medewerkers

9.5.1. artsen

9.5.2. verpleging

9.5.3. behandelaren

10. geneesmiddelen

10.1. Voorschrijfproces

10.1.1. substitutie van medicatie

10.1.2. voorschrijffouten medicatie

10.1.3. gebrek aan medicatie

10.2. toedienproces

10.2.1. toediening van verkeerde dosering

10.2.2. toediening van verkeerde medicatie

10.2.3. niet op juist tijdstip toedienen van medicatie

10.3. medicatieoverdracht

10.3.1. verkeerde medictatie-overdracht

10.3.2. ontbreken van medicatieoverdracht

11. DMS

11.1. niet vindbare documenten

11.2. verouderde protocollen