Voorkomen schooluitval

Track and organize your meetings within your company

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Voorkomen schooluitval Door Mind Map: Voorkomen schooluitval

1. Vroegsignalering uitval

1.1. laag zelfbeeld

1.2. sabottage/ uitstel

1.2.1. frequent verzuim

1.2.2. laat komen

1.2.3. materialen niet bij zich

1.2.4. niet voorbereid zijn

1.3. faalvermijding

1.4. onzekerheid/piekeren

1.5. probleemgedrag

1.6. dalende prestaties

1.7. signalen van docenten

1.8. signalen ouders/ verzorgers

1.9. signalen peergroup

1.9.1. social media

2. Intake

2.1. warme overdracht

2.2. leervoorkeuren

2.3. motivatie

2.4. cognitieve capaciteiten

2.5. uitdaging

3. 1e lijns ondersteuning

3.1. Preventie

3.1.1. effectieve didactische aanpak

3.1.2. motiverende inhoud lessen

3.1.3. pedagogisch handelen & klassenmanagement

3.1.3.1. gedrag vanuit kernwaarden

3.1.3.2. stimuleren gewenst gedrag

3.1.3.3. corrigeren ongewenst gedrag

3.1.3.4. structuur

3.1.3.4.1. regels en routines

3.1.3.5. relatie

3.1.3.5.1. relatie student- docent

3.1.3.5.2. mentale instelling docent

3.2. Coaching / SLB

3.2.1. beroepsbeeld

3.2.2. zelfbeeld

3.2.3. opleidingsbeeld

3.3. Professionalisering

3.3.1. kwalificerend onderwijs

3.3.2. scholing op onderhoud bewkwaamheden en kennis

3.3.2.1. scholing

3.3.2.2. intervisie

3.3.3. professionalisering op gebied van innovatie en leven lang leren

3.3.3.1. leer-werktrajecten

3.3.4. register + accreditatie

3.3.5. werken volgens richtlijnen

4. 2e lijns ondersteuning

4.1. Training & scholing Risicogroepen

4.1.1. mondelinge communicatievaardigheden

4.1.2. schriftelijke communicatievaardigheden

4.1.3. assertiviteit

4.1.4. persoonlijke stressbestendigheid

4.1.5. onderhandelen en conflicthantering

4.1.6. faalangstreductie

4.1.7. positief zelfbeeld

4.2. Individuele coaching

4.2.1. welbevinden

4.2.2. motivatie

4.2.3. planning en sturing

4.2.4. prestatie

5. 3e lijns ondersteuning

5.1. begeleiding bij probleemgedrag

5.2. doorverwijzing

5.2.1. arts

5.2.2. MW/ GGZ/ ambulant begeleider

5.2.3. psycholoog

5.2.4. schuldhulpverlening

5.3. specialistische hulp

5.4. zorgcoördinator

6. Administratieve processen

6.1. registreren afwezigheid

6.1.1. registreren reden

6.2. registreren laat komen

6.3. resultaten administratie

7. Schoolbrede aanpak

7.1. visie

7.2. teambesluiten

7.3. collegialiteit

8. Voorlichting

8.1. beroepsbeeld

8.2. opleidingsconcept

8.3. zorgstructuur

9. Oorzaken uitval

9.1. BOL 3-4

9.1.1. verkeerde opleiding (40%)

9.1.2. (geestelijke) gezondheid (17%)

9.1.3. arbeidsmarkt (15%)

9.1.4. problemen op school (9%)

9.2. BOL 1-2

9.2.1. arbeidsmarkt (22%)

9.2.2. verkeerde opleiding (21%)

9.2.3. (geestelijke) gezondheid 18%

9.2.4. persoonlijke problemen (14%)

9.3. BBL 1-2

9.3.1. verkeerde opleiding (28%)

9.3.2. arbeidsmarkt (23%)

9.3.3. problemen op school (15%)

9.3.4. (geestelijke) gezondheid 11%

9.4. BBL 3-4

9.4.1. arbeidsmarkt (25%)

9.4.2. verkeerde opleiding (25%)

9.4.3. (geestelijke) gezondheid 31%

9.4.4. problemen op school (13%)

10. Samenwerking omgeving

10.1. gemeente

10.2. wijken

10.3. hulpverlening

10.4. politie en justitie

11. Ouders/verzorgers

11.1. informatie

11.2. samenwerking

11.3. verantwoordelijkheid