Economie en organisatie A-stroom

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Economie en organisatie A-stroom Door Mind Map: Economie en organisatie A-stroom

1. Procedurele doelen

1.1. onderzoek uitvoeren

1.2. eigen mening onderbouwen

1.3. vakterminologie gebruiken

1.4. sociale en communicatieve vaardigheden toepassen

1.5. digitale vaardigheden toepassen

2. De consument in de samenleving

2.1. vraag en aanbod

2.2. beïnvloeding macrotrends

2.3. binnenlandse - buitenlandse producten

2.4. ethische vragen bij digitalisering en technologie

3. De onderneming in de samenleving

3.1. de weg van goederen en diensten

3.2. bedrijfssectoren

3.3. motieven ondernemers

3.4. verantwoordelijkheid naar stakeholders

3.5. beïnvloeding macrotrends

3.6. opbrengsten, kosten, winst/verlies

3.7. marketingmix

4. De overheid in de samenleving

4.1. lokale overheid

4.2. nationale en internationale overheid

5. Ondernemend project

6. De data-economie

6.1. de consument als producent van data

6.2. bedrijven halen informatie uit data

6.3. technologie en het gebruik van data

6.4. betrouwbaarheid data

6.5. privacy beschermen

6.6. inzetten van data in het bedrijfsproces

7. ICT binnen de economische processen

7.1. zoeken in online databanken

7.2. functioneel rekenblad gebruiken

7.3. niet-digitale algoritmes testen

7.4. ontwerpen van programma's in een grafische programmeertaal en testen