Te leveren prestatie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Te leveren prestatie Door Mind Map: Te leveren prestatie

1. Wettelijke eis

2. Purpose

3. Intern uitvoeren

4. Extern beleggen

4.1. Plan

4.1.1. Wie is verantwoordelijk (accountable) voor het maken van afspraken met externe partijen?

4.1.2. Aan welke gestelde in- en externe eisen en normen moeten de gemaakte afspraken met de externe partij voldoen?

4.1.2.1. Te leveren prestatie

4.1.2.2. Vergoeding

4.1.2.3. Randvoorwaarden

4.1.2.4. KPI's / dashboard / monitoring (wat, hoe en frequentie)

4.1.2.5. Periodiek overleg (voortgang, issues, prestaties, etc.)

4.1.2.6. Looptijd / duur gemaakte afspraken

4.1.2.7. Contactpersonen

4.1.2.8. Geschillen

4.1.3. Wie moet worden betrokken (geïnformeerd / geconsulteerd) bij het bepalen van de te maken afspraken?

4.2. Do

4.2.1. Wie is verantwoordelijk (responsible) voor het maken van de afspraken met de externe partij?

4.2.2. Waar en door wie worden de afspraken met de externe partij vastgelegd?

4.3. Check

4.3.1. Welke meetbare of controleerbare prestatieafspraken worden gemaakt met de externe partij?

4.3.2. Wie controleert of de externe partij de afgesproken prestaties levert?

4.3.3. Hoe wordt de controle van de geleverde prestaties uitgevoerd?

4.4. Act

4.4.1. Wie is verantwoordelijk (responsible) om verbetermaatregelen te treffen?

4.4.2. Hoe is opvolging van 'act' geborgd?