Context: Wat zijn de opbrengsten en kosten voor mijn bezoek aan een concert van A(rcade Fire)?

Mindmap kosten en opbrengsten

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Context: Wat zijn de opbrengsten en kosten voor mijn bezoek aan een concert van A(rcade Fire)? Door Mind Map: Context: Wat zijn de opbrengsten en kosten voor mijn bezoek aan een concert van A(rcade Fire)?

1. Opofferingskosten: de gemiste netto-opbrengsten van het beste niet-gekozen alternatief

1.1. ALT 1: concert B(ilie Eilish)

1.1.1. Totale Opbrengsten: 120

1.1.2. Totale Kosten: 90

1.1.3. Totale netto-opbrengsten ALT 1: 30

1.2. ALT 2: thuis blijven

1.2.1. Totale Opbrengsten: 5

1.2.2. Totale Kosten: 1

1.2.3. Totale netto-opbrengsten ALT 2: 4

1.3. ALT 3: Betaald oppassen op buurmeisje

1.3.1. Totale Opbrengsten: 25

1.3.2. Totale Kosten: 10

1.3.3. Totale netto-opbrengsten ALT 1: 15

2. Kosten

2.1. Zichtbare kosten

2.1.1. Monetaire kosten= uitgaven

2.1.1.1. VB: 50 euro voor entree

2.1.1.2. VB: 18 euro voor vervoer

2.1.1.3. VB: 2 euro voor garderobe

2.1.2. Niet-monetaire kosten, uitgedrukt in euro's

2.1.2.1. VB: rugpijn van het lange staan (korte termijn): 5 euro

2.1.2.2. VB: gehoorschade door luide muziek (lange termijn): 3 euro

2.1.3. Totaal zichtbare kosten: 78 euro

2.2. Onzichtbare kosten: opofferingskosten

2.2.1. Totaal onzichtbare/opofferingskosten: 30

2.3. Totale kosten concert A: 30+78 euro=108 euro

3. Opbrengsten

3.1. Monetaire opbrengsten = inkomsten

3.1.1. VB: 0.

3.2. Niet-monetaire opbrengsten

3.2.1. VB: De welvaartsprijs van concert A is €120

3.3. Totale opbrengsten concert A: €120