Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
7ll Door Mind Map: 7ll

1. Mover

1.1. Verlangen andere beter te laten worden

1.1.1. Drangerig, passie

1.1.2. Verwijdering maken

1.1.3. Nemen zichzelf kwalijk, kijkt vaak terug op zichzelf

1.2. Troepen verzamelen

1.2.1. Mensen enthousiast maken

1.2.2. Vaandeldragers

1.2.2.1. Hoog moreel

1.3. Zwart-wit

1.4. Rood

1.4.1. Opvallend

1.5. Filter

1.5.1. Wat is je beweegreden?

1.5.1.1. Achterdochtig

1.5.2. Doe je wat je zegt wat je doet?

1.6. Behoefte

1.6.1. Actie & overeenstemming

1.7. Passie

1.7.1. Innoveren

1.8. Sterke karaktereigenschap

1.8.1. Moed

1.9. Gave

1.9.1. Profetie

2. Categorieën

2.1. Kinetisch

2.1.1. Actie

2.1.1.1. Doer

2.1.1.2. Mover

2.2. Emotief

2.2.1. Emotie

2.2.1.1. Influencer

2.2.1.2. Responder

2.3. Cognitief

2.3.1. Denken

2.3.1.1. Shaper

2.3.1.2. Producer

2.3.1.3. Contemplator

3. Doer

3.1. Kwalitatief gericht

3.2. Succesvol

3.3. Kleine stapjes

3.4. Gelijk, ieder zijn eigen taak

3.5. Structuur

3.6. Oranje

3.6.1. Warm

3.6.1.1. Regelen

3.7. Filter

3.7.1. Doe jij jouw deel?

3.7.1.1. Kritisch

3.8. Behoefte

3.8.1. Waardering& actie

3.9. Passie

3.9.1. Afronden

3.10. Sterkste karakteristiek

3.10.1. Betrouwbaarheid

3.11. Gave

3.11.1. Dienstbaarheid

4. Influencer

4.1. Optimistisch

4.1.1. Win-win

4.2. Sociaal

4.2.1. Blijft iedereen betrokken?

4.2.2. Helpend

4.3. Overeenstemming

4.3.1. Overeenkomst

4.4. Bijv.

4.4.1. Verkoper

4.5. Kunstzinnig

4.6. Intuïtief

4.7. Filter

4.7.1. Hebben we contact?

4.8. Behoefte

4.8.1. Bevestiging & verbondenheid

4.8.1.1. Grote woorden

4.9. Passie

4.9.1. Aanmoedigen (hart onder de riem steken)

4.10. Sterkste karakteristiek

4.10.1. Enthousiasme

4.11. Gave

4.11.1. Aansporen

5. Responder

5.1. Emotie

5.2. Beschermer

5.2.1. Helpen

5.3. Hearth on the sleeve

5.3.1. Duidelijk

5.4. Muzikaal

5.4.1. Meegaan met sfeer

5.5. Op een juiste manier de aandacht krijgen.

5.5.1. Ultraviolet

5.6. Kunstzinning

5.6.1. Zelf doen

5.7. Geeft alles wat ie heeft

5.8. Meelevend

5.8.1. Twee vlaggetjes

5.8.1.1. Kan altijd meeleven

5.9. Filter

5.9.1. Ben jij ècht betrokken?

5.10. Behoefte

5.10.1. Onvoorwaardelijke aanvaarding

5.11. Passie

5.11.1. Het anderen naar de zin maken

5.11.1.1. Kan ook misbruikt worden

5.12. Sterkste karaktereigenschap

5.12.1. Inlevingsvermogen

5.13. Gave

5.13.1. Vergevingsgezind

6. Shaper

6.1. Self

6.2. Plannen voor zichzelf houden

6.3. Grote plannen

6.4. Beste

6.4.1. Geduld

6.5. Delegeren

6.5.1. Alleen aan de beste

6.6. Regels rekken

6.6.1. Plan boven mensen

6.7. Niet interessant

6.7.1. Geen gebeurtenissen

6.8. Leider observeren

6.8.1. Als de leider niet goed bezig is

6.8.1.1. Nemen ze de leiding over

6.9. Alert

6.10. Leider

6.11. Filter

6.11.1. Wat is je strategie?

6.12. Behoefte

6.12.1. Bijval & instemming

6.12.1.1. Thuis warmte

6.13. Passie

6.13.1. Leiding geven

6.14. Sterkste karakteristiek

6.14.1. Geduld

6.15. Gave

6.15.1. Besturen