Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Intervisi Door Mind Map: Intervisi

1. fase 5: bespreken groepsthema

1.1. ieders persoonlijke betrokkenheid

1.2. groepsthema

1.3. inzichten ontstaan?

1.4. relatie met later

2. fase 6: evaluatie/vervolgafspraken

2.1. bijeenkomst ervaren?

2.2. persoonlijke leeropbrenst?

2.3. hoe beviel werkvorm?

2.4. volgende keer?

2.4.1. 8 maart

2.4.2. wie voorzitter?

2.4.3. wie inbrenger?

2.4.4. wie tijdbewaker?

2.4.5. een bepaalde methode?

3. fase 4: bewustwording

3.1. stap 3: onderzoek samenhang

3.2. stap 4: selectie en beoordeling

3.2.1. bevorderen oplossing?

3.2.2. belemmeren oplossing?

3.2.3. oplossingsrichting?

3.3. stap 5: nieuwe mindmap

3.3.1. doordenken realisatie gekozen oplossingsrichting

3.3.2. actieplan

4. fase 1: Welkom

4.1. iedereen aanwezig?

4.1.1. Welkom Trees

4.1.2. wie bewaakt tijd?

4.2. nog opmerkingen nav contract?

4.2.1. 2e pag. niet ingevuld

4.2.2. criteria kiezen inbreng

4.3. nog opmerkingen nav vorige keer?

4.3.1. hetzelfde boek

4.3.2. doornemen/bespreken boek

4.4. wie heeft een inbreng?

4.4.1. inventariseren

4.4.2. meerdere? allemaal mindmap

4.5. uitwerken in mindmap

4.5.1. (papier plus stiften)

4.5.2. kleuren - emoties/creativiteit

4.6. iedereen op Dropbox?

4.6.1. Trees uitnodigen

5. fase 2: probleem uitkiezen/volgorde bepalen

5.1. storingen hebben voorrang

5.2. urgentie

5.3. voor iedereen interessant?

5.4. andere?

6. fase 3: analyseren

6.1. stap 1: vertel probleem

6.1.1. sleutelwoord noteren

6.1.2. welke aspecten?

6.1.3. anderen stellen vragen

6.1.4. toevoegen aan mindmap

6.2. stap 2: groepeer aspecten

6.2.1. clusters maken

6.2.2. clusters benoemen