psychopathologie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
psychopathologie Door Mind Map: psychopathologie

1. stressgerelateerde stoornissen

1.1. aandachtstoornissen

1.2. actute stress stoornis

1.3. post traumatische stoornis

2. angststoornissen en obsesieve - compulsieve stoornis

2.1. paniek stoornis

2.2. fobische stoornis

2.3. obsesieve- compulsieve stoornissen en aanverwante stoornissen

2.3.1. obsessieve compulsieve stoornis

2.3.2. morfodysfore stoornis

2.3.3. verzamelstoornis

2.4. gegeraliseerde angststoornis

3. dissociatieve, somatische symptoom en nagebootste stoornissen

3.1. dissociative stoornissen

3.1.1. dissociatieve identiteitsstoornis

3.1.2. dissociatieve amnesie

3.1.2.1. gelokalisserde amnesie

3.1.2.2. selectieve amnesie

3.1.2.3. algehele amnesie

3.1.2.4. voortdurende amnesie

3.1.2.5. gesystematiseerde amnesie

3.1.3. dissociatieve fugue

3.1.4. depersonalisatie/ derealisatiestoornis

3.1.5. cultuurgebonden dissociatieve syndromen

3.2. somatisch symptoom stoornis en verwante stoornissen

3.2.1. somatische symptoomstoornis

3.2.2. ziekteangststoornis

3.2.3. conversiestoornis

3.3. nagebootste stoornis

4. stemmingsstoornissen en zelfmoord

4.1. depressie

4.1.1. seizoensgebonden depressie

4.1.2. postnatale depressie

4.2. persisterende depressieve stoornis

4.3. premenstruele stemmingstoornis

4.4. bipolaire stoornis

4.4.1. type 1

4.4.2. type 2

4.5. cyclothyme stoornis

4.6. zelfmoord

5. middel gerelateerde en verslavingsstoornissen

5.1. stoornissen door middel teweeggebracht

5.2. verslavingsstoornissen of stoornissen in het gebruik

5.3. verslavende middelen

5.3.1. dempende middelen

5.3.2. stimulantia

5.3.3. hallucinogene middelen

6. eetstoornissen en obesitas

6.1. anorexia nervosa

6.2. boulimia nervosa

6.3. bing eatiing disorder

6.4. obesitas

7. schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

7.1. schizofrenie

7.2. korte psychotische stoornis

7.3. schizofreniforme stoornis

7.4. waanstoornis

7.5. schizoaffectieve stoornis

8. persoonlijkheidsstoornissen en impulsbeheerdingddtoorissen

8.1. door vreemd of excentriek gedrag

8.1.1. paranoide

8.1.2. schizoide

8.1.3. schizotypisch

8.2. door dramatische, emotionele of labiel gedrag

8.2.1. antisociaal

8.2.2. borderline

8.2.3. histrionische

8.2.4. narcistisch

8.3. door nerveus of angstig gedrag

8.3.1. vermijdende

8.3.2. afhankelijk

8.3.3. dwangmatige

8.4. impulsbeheersinggstoornissen

8.4.1. kleptomanie

8.4.2. periodiek explosieve stoornis

8.4.3. pyromanie

9. neurocognitieve stoornissen en stoornissen die samenhangen met ouder worden

9.1. delirium

9.2. uitgebreide neurocognitieve stoornis

9.2.1. dementie

9.2.2. neurosyfilis

9.3. beperkte conitieve stoornis

9.3.1. ziekte van alzheimer

9.3.2. ziekte van parkinson

9.3.3. vasculaire neurocognitieve stoornis

9.3.4. frontotemporale neurocognitieve stoornis

9.3.5. traumatisch hersenletsel

9.3.6. amnesie

9.3.7. syndroom van korsakov

9.3.8. ziekte van wernicke

9.3.9. neurocognitieve stoornis met lewylichaampjes

9.3.10. ziekte van huntington

9.3.11. neurocognitieve stoornis door HIV infectie

9.3.12. ziekte van creutzfeldt jakob

9.4. psychische stoornissen en ouder worden

9.4.1. angststoornissen

9.4.2. depressie

9.4.3. slaapproblemen