ICT & media intergratie in de klas

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ICT & media intergratie in de klas Door Mind Map: ICT & media intergratie in de klas

1. Meerwaarde

1.1. Differentiatie

1.2. Eigenaarschap voor de leerling

1.2.1. Bevordert betrokkenheid

1.3. Onderwijsvernieuwing

1.4. Nieuwe didactische werkvormen

1.5. Leerlingen motiveren en activeren

1.6. Leerrendement analyseren

1.7. Inspelen op de meervoudige intelligenties van leerlingen

2. Mogelijkheden

2.1. Digitaal toetsen

2.1.1. Directe analyse

2.2. Voorkennis achterhalen

2.2.1. Padlet

2.2.2. Kahoot

2.2.3. Socrative

2.3. Flipping the classroom

2.4. Digitale opdrachten

2.4.1. Mindmap

2.4.2. Presenteren

2.4.3. Video

2.4.4. Poster

2.4.5. Blog

2.5. Samenwerkend leren

2.6. Plannen

2.7. Leerling begeleiding

3. Aandachtspunten bij de voorbereiding

3.1. Afwisselende ICT werkvormen

3.2. Wees vaardig met de gekozen tool

3.3. Heldere instructie

3.4. Werk vanuit een duidelijk lesdoel

3.5. Klaaropdracht

3.6. Zorg dat ICT materiaal aanwezig is

3.7. Oplossing voor ICT tegenslagen

4. Aandachtspunten tijdens de les

4.1. Kort en bondige mondelinge instructie

4.2. Opdracht op papier of digitaal

4.3. Tijdsplanning

4.4. Loop rond

4.4.1. Zien wat de leerling doet

4.4.2. Leerlingen begeleiden

4.5. Leerlingen leren van elkaar

4.6. Verzamel resultaten

4.6.1. Onedrive

4.6.2. Dropbox

4.6.3. Padlet

4.7. Evalueer op de gegeven les

5. Voorwaarden

5.1. ICT infrastructuur

5.2. Visie school/docent

5.3. Omgang met materialen

5.3.1. Aansprakelijkheid bij schade

5.4. Werk in een veilige omgeving

5.5. Beveiligde poetsomgeving

5.6. Geschikte software

5.7. Cursussen voor medewerkers/leerlingen