belangrijke begrippen binnen recht

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
belangrijke begrippen binnen recht Door Mind Map: belangrijke begrippen binnen recht

1. objectief recht

1.1. het geheel van rechtsregels en normen

1.1.1. vb. recht op eigendom

2. subjectief recht

2.1. concrete recht ven een persoon, dat voortvloeit uit het objectieve recht

2.1.1. vb. recht om te verkopen/verhuren

3. rechtssubject

3.1. een persoon of groep van personen die subjectieve rechten en plichten heeft

3.2. een natuurlijk persoon

3.3. een rechtspersoon

3.3.1. vb. VZW

3.3.1.1. kan niet elk recht uitoefenen

3.3.1.2. kan niet elk misdrijf plegen

3.3.1.3. kan niet elke straf krijgen

4. rechtsobject

4.1. zaak waarop een rechtsregel betrekking heeft

4.1.1. vb. ik koop een huis

5. genotsbekwaam

5.1. een rechtssubject is bekwaam om rechten te genieten

5.1.1. vb. baby heeft recht op eigendom

6. handelingsbekwaam

6.1. de meeste rechtssubjecten zijn handelingsbekwaam om rechten te genieten

6.1.1. beperkt mogelijk: minderjarige

6.1.2. rechterlijke beslissing: bewind

7. rechtsfeit

7.1. een feit waaraan het objectief recht een rechtsgevolg koppelt

7.1.1. vb. auto ongeval -> aansprakelijk -> schadevergoeding = ongewild rechtsgevolg

8. rechtshandeling

8.1. handeling die wordt verricht met het oog op het tot stand brengen van juridische gevolgen

8.1.1. vb. huurcontract -> huurrecht -> rechten en plichten huurder en verhuurder = gewild rechtsgevolg