Duurzaam Innoveren VO 12-18

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Duurzaam Innoveren VO 12-18 Door Mind Map: Duurzaam Innoveren VO 12-18

1. Bestuursacademie

1.1. bestuur

1.2. schoolleiding

1.3. docenten

1.4. OOP

1.5. organisatie ontwikkeling

1.5.1. HRM

1.5.2. Facalitair

2. Doorlopende leerlijnen

2.1. PO - VO

2.2. VO- MBO/HBO/WO

2.3. bedrijfsleven

2.4. VM2

3. Didactische vaardigheden repertoire

3.1. Moderne media

3.2. Passend Onderwijs

3.3. vak didactiek

3.4. onderwijsconcept

4. Opbrengstgericht werken

4.1. Parktijkonderzoek

4.2. OZML

4.3. Data gestuurd

5. Professionalisering

5.1. excellentie

5.2. LC

5.3. LD

6. Onderzoek in de school

7. (Academische) Opleidingsschool

8. Passend Onderwijs

8.1. Zorgstructuur

8.2. rol van ouders

8.3. veiligheid

8.4. omgaan met verschillen

9. Het Brein

10. Personeelstekort

10.1. schoolleiding

10.2. Docenten

11. stuurloosheid

12. maatschappelijke context