Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Prov. Wvl Door Mind Map: Prov. Wvl

1. Beleidsdomeinen

1.1. Coördinatieteam kenniseconomie & Internationalisering

1.1.1. Diensten

1.1.1.1. Economie en Europese & Internationale samenwerking

1.1.1.1.1. Grensoverschrijdende en internationele samenwerking

1.1.1.1.2. Wereldhuis

1.1.1.1.3. Kenniscentrum Economie

1.1.1.1.4. Data & Analyse

1.1.1.1.5. Onderwijs

1.1.1.1.6. Beleidskern economie

1.1.1.2. PTI

1.1.2. Agentschappen

1.1.2.1. POM

1.1.2.2. Inagro

1.1.2.3. Westtoer apb

1.1.2.4. TUA West

1.2. Coördinatieteam Leefomgeving

1.2.1. Diensten

1.2.1.1. Waterlopen

1.2.1.1.1. Onderhoud district Zuid

1.2.1.1.2. Onderhoud district Oost

1.2.1.1.3. Onderhoud district West

1.2.1.1.4. Ontwerp en advies

1.2.1.2. Ruimtelijke planning

1.2.1.2.1. Planning

1.2.1.2.2. Sensibilisering

1.2.1.2.3. Ontwerpteam I

1.2.1.2.4. Ontwerpteam II

1.2.1.2.5. Ontwerpteam III

1.2.1.3. Mobiliteit

1.2.1.4. Groendienst

1.2.1.4.1. Domeinplanning

1.2.1.4.2. Domeinebeheer

1.2.1.4.3. Uitbating & Toezicht

1.2.1.5. MiNaWa

1.2.1.5.1. Wonen

1.2.1.5.2. Gemeentelijke ondersteuning, duurzaam bouwen en klimaat

1.2.1.5.3. Natuur & Landschap

1.2.1.5.4. Natuur- en Milieueducatie

1.2.1.5.5. Domeinen

1.2.1.6. Vergunningen

1.2.1.6.1. Aanvragen

1.2.1.6.2. Beroepen

1.2.2. Agentschap

1.2.2.1. IVA Zwin Natuur park

2. Beheersdomeinen

2.1. Coördinatieteam Organisatie, Financiën & Personeel

2.1.1. Diensten

2.1.1.1. Griffie & Fiscaliteit

2.1.1.1.1. Griffie

2.1.1.1.2. Archief

2.1.1.1.3. Belastingen

2.1.1.1.4. Kabinetten

2.1.1.2. Financiën

2.1.1.2.1. Boekhouding

2.1.1.2.2. Budget

2.1.1.3. Strategie & Ontwikkeling

2.1.1.3.1. Organisatieontwikkeling

2.1.1.3.2. Stakeholders- & netwerkmanagement

2.1.1.3.3. Programma- & projectmanagement

2.1.1.3.4. Servicemanagement

2.1.1.4. Communicatie

2.1.1.4.1. Events & Onthaal

2.1.1.4.2. Corporate communicatie en campagnes

2.1.1.4.3. Nieuws & Nieuwe Media

2.1.1.4.4. Grafische dienst

2.1.1.5. Personeel & HRM

2.1.1.5.1. Recrutering en vorming

2.1.1.5.2. Personeelsadministratie

2.1.1.5.3. Personeelsbegeleiding

2.1.2. Agentschappen

2.1.2.1. VONK apb

2.1.2.2. IVA SDP

2.2. Coördinatieteam Facilitair beheer

2.2.1. Diensten

2.2.1.1. ICT

2.2.1.1.1. Infrastructuur en ICT-beheersystemen

2.2.1.1.2. ICT-governance en ICT-projectbeheer

2.2.1.2. Accommodatie

2.2.1.2.1. Fleet en verzending

2.2.1.2.2. Werkplek en vergaderzalen

2.2.1.2.3. Catering en cleaning

2.2.1.2.4. Uitleendienst

2.2.1.3. Gebouwen

2.2.1.3.1. Projectbureau

2.2.1.3.2. Onderhoud & optimalisatie

2.2.1.3.3. Gebouwenbeheer

2.2.1.4. COOP

2.2.1.4.1. Overheidsopdrachten

2.2.1.4.2. Patrimonium

2.2.1.4.3. Bestuurlijke advisering

2.2.1.4.4. Meetploeg

2.2.1.5. Erfgoed

2.2.1.5.1. Bouwkundig erfgoed

2.2.1.5.2. Landschappelijke erfgoed

2.2.1.5.3. Erfgoedontsluiting

2.2.2. Agentschap

2.2.2.1. Monumentenwacht West-Vlaanderen apb