bosbranden en biodiversiteit

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
bosbranden en biodiversiteit Door Mind Map: bosbranden en biodiversiteit

1. Na de oprukkende landbouw zijn bosbranden in Centraal-Amerika de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van dier- en plantensoorten.

2. Thema : bosbranden in tropische bossen

3. Aspect : invloed op de biodiversiteit

4. Standpunt : schadelijke gevolgen

5. Titel : Bosbranden in tropische bossen zorgen voor schadelijke gevolgen binnenin de biodiversiteit

6. Voorkennis bos(branden)

6.1. Er is geen enkele vorm van landgebruik die het tropisch bos vervangt

6.2. door bosbranding in tropische gebieden komen er grote hoeveelheden CO2 vrij in de atmosfeer

6.3. ontbossing draagt bij aan het mondiale probleem van de klimaatopwarming

6.4. 20 % van de mondiale emissies van broeikasgassen worden toegeschreven aan ontbossing

6.5. landen van Centraal-Amerika vallen steeds meer bossen ten prooi aan de vlammen

6.5.1. Costa Rica verliest gemiddeld 40.000 hectare per jaar.

6.5.2. in Guatemala worden elk jaar een duizendtal bosbranden gemeld

6.5.3. in Nicaragua worden er jaarlijks +/- 5.300 bosbranden gemeld

6.5.4. in Belize staan er in elk natuurreservaat gemiddeld vijf of zes keer per jaar percelen in lichterlaaie

6.5.5. Vorig jaar telde de Hondurese overheid 1.884 bosbranden waarbij 53.500 hectare woud werd verteerd

6.6. De meeste bosbanden zijn mensenwerk

6.6.1. Boeren branden stukken bos plat om nieuwe akkers bij te winnen. Soms slaat het vuur over van akkers die worden schoongebrand bij het begin van het plantseizoen.

6.6.2. Af en toe gebruiken rivaliserende boeren of veetelers het vuur als wapen.

6.6.3. Ook jagers veroorzaken soms per ongeluk bosbranden.

6.6.4. Tussen 1990 en 2008 heeft de Europese consumptie geleid tot het verdwijnen van 9 miljoen hectare bos – een oppervlakte die even groot is als Portugal.

7. voorkennis gevolgen voor de biodiversiteit

7.1. De bosbranden bedreigen die uitzonderlijke soortenrijkdom

7.2. Ook jagers, boeren en de toeristische sector lijden onder de gevolgen van het oprukkende vuur.

7.3. In de getroffen streken gaat zelfs de luchtkwaliteit erop achteruit.

7.4. De aanhoudende branden kunnen op den duur leiden tot het verlies van soorten.

7.5. Ontbossing draagt rechtstreeks bij aan een verandering in de regenpatronen in de getroffen regio.

7.6. Samen met de bomen verdwijnt er een heel ecosysteem

7.6.1. Ontnomen van hun habitat, worden diersoorten ook meer blootgesteld aan de stroperij.

7.7. Ontbossing leidt ook tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

7.7.1. De bomen slaan namelijk koolstof op en zijn ware opslagplaatsen van koolstofdioxide

7.7.2. In het geval van ontbossing, wordt de koolstof vrijgelaten in de atmosfeer, wat bijdraagt aan de klimaatverandering.

7.8. De tropische bossen worden het meest getroffen door de ontbossing

7.8.1. Dat is een groot probleem omdat deze bossen momenteel meer dan de helft van de biodiversiteit op aarde huisvesten en 50% meer koolstof absorberen dan andere bossen.

7.8.2. De ontbossing verstoort ook de levensstijl van de bevolking

7.8.2.1. vandaag de dag leven er 300 miljoen mensen in bossen en een vijfde van de wereldbevolking hangt rechtstreeks af van de bossen en hun natuurlijke bronnen.

8. literatuurbronnen

8.1. Bosbranden bedreigen biodiversiteit

8.2. Ontbossing | WWF

8.3. Hoe staat het met de vernietigende bosbranden in de Amazone?