Onze visie op SBO

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Onze visie op SBO Door Mind Map: Onze visie op SBO

1. Vakconcept

1.1. Kritisch- constructieve bewegingssocialisatieconcept

1.1.1. Onderwijs in bewegen p. 78

1.1.2. Evenwicht tussen maatschappelijk functioneren en ontplooiing eigen kwaliteiten

1.2. personalistische BO-concept

1.2.1. Onderwijs in bewegen p. 75

1.2.2. >

1.2.3. >

1.3. Vormingstheoretische LO-concept

1.3.1. Onderwijs in bewegen p. 74

1.3.2. 'Exploratieve' en 'communicatieve' functie van bewegen

1.3.2.1. Exploratieve: jonge mensen door beweging in contact komen met wereld om te verkennen, bemeesteren en uitbreiden.

1.3.2.2. Communicatieve: boodschappen uitwisselen en sociale rollen oefenen.

1.3.3. "Moving to learn"

1.3.3.1. Doelstellingen hiervan: wilskracht, doorzettingsvermogen, concentratie, zelfvertrouwen, gevoel van eigen waarde, gemeenschapszin en cognitieve ontwikkeling.

2. Legitimering

2.1. Ausserschulich

2.1.1. Ubersportlich

2.1.1.1. "Het bedachtzaam kunnen samenwerken en zelfstandig functioneren in de huidige maatschappij"

2.1.1.1.1. Leerling bereiden in het laatste leerjaar zelfstandig een gymles voor, en geven deze aan hun eigen klas.

2.1.1.1.2. Leerlingen bereiden in het tweede leerjaar, in tweetallen een deel van een gymles voor, en geven deze aan hun eigen klas.

3. Autoritatieve opvoeding

3.1. Wat vind je belangrijk bij opvoeding?

3.1.1. Een omgeving waarin iedereen (kinderen, ouders en personeel) zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt.

4. Onderwijs- & Leervisie

4.1. Jenaplan

4.1.1. Samenwerken

4.2. Montesorri

4.2.1. Probleemoplossend denken