Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vervoer Door Mind Map: Vervoer

1. A. Vervoer te land:

1.1. Goederen worden vervoerd door..vrachtauto's, spoorwagens, bestelwagens, trailers, vorkheftrucks (vb.merk hyster)

1.2. De vrachtprijs hangt af van: 1. Het gewicht en het volume van de goederen 2. De afstand 3. De snelheid van het vervoer 4. De soort goederen 5. Waarde van de goederen

1.3. De snelheid van het vervoer kan men de goederen vervoeren als: -vrachtgoed: goederen worden met een vrachtwagen of trein vervoerd. -Expresgoederen: goederen worden met een trein vervoerd.

1.4. Besteldiensten: hier wordt de goederen van huis tot huis bezorgd

1.4.1. De besteldiensten onderscheiden we in: -beurtdienst: zijn geregelde diensten tussen bepaalde plaatsen en vaste tijden. -ongeregelde of wilde dienst: zijn geen geregelde dienste.

2. B.Vervoer te water

2.1. Binnenvaart: vaart op rivieren, kanalen en meren Wordt verdeeld in: -beurtvaart: is een geregelde dienst tussen een paar plaatsen. -wilde of onregelde vaart: men vaart waar hij vracht kan krijgen.

2.2. Zee vaart: is de vaart over zee en oceaan tussen verschillende havens. We onderscheiden: -lijnvaart of geregelde vaart: is een geregelde dienst tussen twee of meer havens. -wilde of tramvaart: is een ongeregelde dienst tussen twee of meer havens.

2.3. Connossement: dient als ontvangstbewijs en vervoersbewijs en wordt uitgegeven door de scheepsvaartmaatschappij 2 voordelen: 1. Wil de houder van connossement geld lenen, dan kan hij het in onderpand geven. 2. Wordt de partij goederen verkocht, dan hoeft de koper niet voor transport te zorgen. Charterpartij: is een document, waarop een huurovereenkomst is vastgelegd.

3. C.Vervoer door de lucht:

3.1. Vervoer door de lucht vindt plaats door vrachtvliegtuigen, die ook passagiers vervoeren en door lijnvliegtuigen (bv. K.L.M. en de S.L.M.) die ook goederen vervoeren. Dit heet de luchtvrachtbrief.

3.2. Door lucht worden de volgende goederen vervoerd: - goedereb die snel vezorgd moeten worden bv.post - goederen die snel bederven bv.groenten en bloemen - zeer kostbare goederen bv.goud en diamanten

3.3. Het doel is om de vervoer kosten te verlagen, om de reisduur te verkorten en om verlies in kwantiteit en kwaliteit tegen te gaan.

3.4. Vervoer door de lucht kunnen we verdelen in binnelandse vluchten en buitelandse vluchten.

4. Posterijen: deze dienst vervoert brieven, drukwerken, briefpakjes en postpakketen.

4.1. • De gewone brief: men betaalt de verzendkosten afhankelijk van het gewicht. • Expresbrief: deze wordt sneller bezorgd dan de gewone brief en er zijn extra verzendkosten hieraan verbonden. • Aangetekende brief: deze brief onderscheiden we in: - Zonder aangegeven waarde: bij verlies vam zo een brief ontvangt men een deel van de waarde terug. - Met aangegeven waarde: bij verlies van zo een brief krijg men de aangegevn waarde terug.

5. Verzenden van postpakketten: de afzender moet een adreskaart invullen Adreskaart: - naam - het adres van de afzender - naam en adres van de geadresseerde - inhoud van de pakket

5.1. Een postpakket kan verzonden worden: 1. Franco: afzender vult eer oranje kaart in en de vracht wordt betaald door zegels erop te plakken 2. Niet Franco: de afzender vult een oranje kaart in en de geadresseerde betaald de portokosten 3. Verrekening pakket of verzending onder rembours: de afzender vermeldt het bedrag dat de geadresseerde hem schuldig is 4. Waarde pakketten: de afzender vermeldt de waarde van het pakket 5. Expres zending: om de bezorging te bespoedigen betaald men extra portokosten

5.2. Post pakketten wordt verdeeld in: - Het luchtvrachtpakketten: dit is een vrachtdienst en er is een samenwerking met particuliere vracht diensten. - Het luchtpostpakketten: hier worden postpakketten aangenomen en geleverd volgens regels van de wereldpost vereniging.

5.3. Vanaf 1993 opereert de Dienst der Posterijen onder de naam van SURPOST. Deze dienst is goed voor onder ander: - Zakenlieden: als ze met spoed een onderdeel nodig hebben - Gezondheidzorg: als iemand een klein pakje medicijn met spoed wil versturen

6. Documenten, die bij het vervoer gebruikt worden zijn: Vervoer document 1. Surpost Adreskaar 2. Luchtvervoer Luchtvrachtbrief 3. Besteldienst Vervoeradres 4. Binnenscheepsvaart Vervoeradres 5. Zeevaart Connossement of bill fo loading(B/L) 6. Wildevaart Chaterpartij 7. Spoorwegen trein Vrachtbrief

7. Vervoer per container of laadkist Nadelen: - Ruimte gebrek - Diefstal - Stagnatie bij het laden of lossen van schep Voordelen: - Goederen worden sneller geladen, aangevoerd, gelost en bezorgd - Kans op diefstal is klein - Meerdere malen gebruiken

7.1. Wat is container? Container is een laadkist, waarin de goederen door de afzender worden gevuld en die per vrachtauto naar de haven wordt vervoerd.

8. Pijpleiding: Deze worden gebruikt voor het vervoeren van vloeibare stoffen. Vb. Drinkwater van de districten naar de stad em aardolie van Saramacca naar Tout Lui fout

9. Tussenpersonen bij vervoer: 1. Expediteur 2. De cargadoor 3. De stuwadoor 4. De konvooiloper