Schoolrijpheid

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Schoolrijpheid Door Mind Map: Schoolrijpheid

1. Vanaf 4 jaar naar de basisschool

2. Enige tijd zonder ouders kunnen zijn

3. Klaar in een klassikaal verband te kunnen functioneren

4. Kunnen aanpassen aan andere kinderen

5. Kunnen samen werken met andere kinderen

6. Redelijk kunnen concentreren

7. Zindelijk zijn

8. Door middel van taal kunnen communiceren