verzorging van het individuele kind

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
verzorging van het individuele kind Door Mind Map: verzorging van het individuele kind

1. een kind de ruimte geven

1.1. kind zoveel mogelijk zelf te doen zo ontwikkeld een kind sneller

2. associëren

2.1. woorden gaan bij handelingen passen

2.2. verbindt de woorden die hij hoort

3. wiegendood

3.1. als een baby niet veilig slaapt

3.2. ademhalingsspier verslapt

4. pedagogisch interactievaardigheden

4.1. verschonen

4.2. zindelijk worden

4.3. eten geven en laten slapen

5. autonomie

5.1. zelf bepalen wat je doet

6. sensitief-responsief handelen

6.1. positief reageren op een kind

6.2. signalen opvangen

6.3. met woorden en gebaren communiceren

7. respect

7.1. eigenheid respecteren

7.2. je geeft het kind het gevoel dat hij mag zijn wie hij is.

8. huilen

8.1. hij maakt iets duidelijk dat er iets aan de hand is.

8.1.1. vieze luier

8.1.2. honger

8.2. als je hierop reageert kalmeert een baby sneller.

8.3. als je een babylaat huilen raakt hij overstuur.

9. de drie R'en

9.1. rust

9.1.1. rust in de ruimte

9.1.2. bied een ritme

9.2. reinheid

9.3. regelmaat

10. gebaren

10.1. voorsprong op lezen

10.2. voorsprong op schrijven

10.3. voorsprong op spreken

11. basisbevestigend optillen

11.1. nooit onder de oksels tillen

11.2. ondersteun altijd bij de billen

11.3. zorgen dat de baby genoeg ruimte heeft om zelf te bewegen

12. wipstoeltje

12.1. stoeltje voor jonge baby's

12.2. baby kan erin zitten

12.3. mag niet te lang in een wipstoeltje

12.3.1. vermoeiend

12.3.2. beperkt zijn bewegingsmogelijkheden

13. voeding

13.1. mooi moment om contact te maken

13.2. neem er tijd voor

13.3. je maakt oogcontact

14. vertouwensband

14.1. praat niet met je collega tijdens het voeden

14.2. als je veel aandacht geeft aan de baby tijdens het eten, zie je daarna vaak een tevreden baby

15. borstvoeding

15.1. ouders moeten de datum erop zetten

15.2. de hoeveelheid melk

15.3. en de naam

15.4. bewaren in de vriezer of koelkast

15.4.1. de melk niet in de deur van de koelkast zetten.

16. rapley- methode

16.1. je laat het kind zelf eten

16.2. ze gaan op onderzoek uit

17. veilig en hygiënisch

17.1. meerdere keren per dag verschonen

17.2. rustig en respectvol aanraken

17.3. meisje van achteren schoonmaken

18. veilig slapen

18.1. temperatuur tussen de 15en 18 graden

18.2. minstens 2 handelingen doen om een open te maken

18.3. geen knuffels met touwtjes

18.4. geen haar clipjes in bed

18.5. baby op de rug leggen

19. buiten slapen

19.1. goed voor de luchtwegen en de bloot stelling aan zonlicht stimuleert de aanmaak van vitamine D in het lichaam

19.2. door de geluiden van de natuur ontspannen ze.

19.3. vallen rustig in slaap en slapen diep