Voorttijdig schoolverlaten

Onze visie op Passend Onderwijs. Een systeemprobleem waarbij wij ons graag en met goed resultaat richten op het primaire proces: daar waar team en leerkracht zich laten gelden. Meer informatie? neem contact met ons op via [email protected]

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Voorttijdig schoolverlaten Door Mind Map: Voorttijdig schoolverlaten

1. Oorzaken uitval

1.1. leerling

1.2. school

1.3. thuissituatie

1.4. omgevingsfactoren

2. Vroegsignalering uitval

2.1. laag zelfbeeld

2.2. sabottage/ uitstel

2.3. faalvermijding

2.4. onzekerheid/piekeren

2.5. probleemgedrag

2.6. dalende prestaties

2.7. signalen van leerkrachten

2.8. signalen ouders/ verzorgers

2.9. signalen peergroup

2.9.1. social media

2.9.2. observaties

2.10. psychosociale problemen

2.11. psychiatrische stoornissen

2.12. diagnoses

3. Intake

3.1. warme overdracht

3.2. leervoorkeuren

3.3. motivatie

3.4. cognitieve capaciteiten

3.5. uitdaging

3.6. probleemanalyse

3.7. afspraken met alle betrokkenen

3.8. sociale capaciteiten

4. 1e lijns ondersteuning

4.1. Preventie

4.1.1. effectieve didactische aanpak (Marzano)

4.1.2. motiverende inhoud lessen

4.1.3. pedagogisch handelen & klassenmanagement

4.1.3.1. gedrag vanuit kernwaarden

4.1.3.2. stimuleren gewenst gedrag

4.1.3.3. corrigeren ongewenst gedrag

4.1.3.4. structuur

4.1.3.4.1. regels en routines

4.1.3.5. relatie

4.1.3.5.1. relatie leerling- leerkracht

4.1.3.5.2. mentale instelling leerkracht

4.2. Coaching

4.2.1. Beeld van de leerlingen

4.2.2. Zelfbeeld

4.2.3. Beeld van onderwijs

4.2.3.1. Kernwaarden

4.2.3.2. Waarom werk ik hier?

4.3. Professionalisering

4.3.1. Gedegen en haalbaar onderwijs (Marzano)

4.3.2. scholing op onderhoud bekwaamheden en kennis

4.3.2.1. scholing

4.3.2.2. intervisie

4.3.3. professionalisering op gebied van leerlingontwikkeling en hulpmogelijkheden

4.3.4. goede registratie

4.3.5. werken volgens richtlijnen

4.3.6. Specifieke kennis op psychodiagnostiek

4.3.6.1. ADHD

4.3.6.2. PDD-NOS/Autisme

4.3.6.3. Hoogbegaafdheid

4.3.6.4. Hechtingsstoornissen

4.3.6.5. ODD

4.3.6.6. Etc.

5. 2e lijns ondersteuning

5.1. Training & scholing Risicogroepen

5.1.1. mondelinge communicatievaardigheden

5.1.2. schriftelijke communicatievaardigheden

5.1.3. assertiviteit

5.1.4. persoonlijke stressbestendigheid

5.1.5. onderhandelen en conflicthantering

5.1.6. faalangstreductie

5.1.7. positief zelfbeeld

5.2. Individuele coaching

5.2.1. welbevinden

5.2.2. motivatie

5.2.3. planning en sturing

5.2.4. prestatie

6. 3e lijns ondersteuning

6.1. begeleiding bij probleemgedrag

6.2. doorverwijzing

6.2.1. arts

6.2.2. MW/ GGZ/ ambulant begeleider

6.2.3. psycholoog

6.2.4. Speciaal Onderwijs

6.3. specialistische hulp

6.4. zorgcoördinator

7. Administratieve processen

7.1. registratie van problemen

7.2. registratie van oplossingen

7.3. leerlingvolgsysteem

7.4. POP voor leerkracht

8. Schoolbrede aanpak

8.1. Missie en visie

8.2. teambesluiten

8.3. collegialiteit

8.3.1. zie je elkaar?

8.3.2. help je elkaar?

8.3.3. ken je elkaar?

9. Voorlichting

9.1. wat kan onze school?

9.2. grenzen van de school

9.3. zorgstructuur

9.4. met wie wordt samengewerkt?

10. Samenwerking omgeving

10.1. gemeente (leerplicht)

10.2. wijken

10.3. hulpverlening

10.4. politie en justitie

10.5. gezin/systeem

11. Ouders/verzorgers

11.1. informatie

11.2. samenwerking

11.3. verantwoordelijkheid