Hoofdmap Secretariaat Kaleb

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hoofdmap Secretariaat Kaleb Door Mind Map: Hoofdmap Secretariaat Kaleb

1. CVB

1.1. Huisvesting

1.2. Reglement

1.3. Collecterooster

2. Organisatie

2.1. Statuten en HHR

2.2. Zelforganisatie

2.2.1. Carin Boone

2.2.2. Kinderclub Voorhout

2.2.3. Kinderkerstfeest

2.2.4. Kliederkerk

2.2.5. Kosters

2.2.6. Leerhuis

2.2.7. Muziek

2.2.8. Nice2Meet

2.2.9. Paraplu

2.3. Spiegelgroep

2.4. Raad van Advies

2.5. Voorganger

2.5.1. Arbeidsovereenkomst

2.5.2. Polis

2.6. Veilige Kerk

2.7. Organogram

2.8. Beleidscyclus

3. Leden

3.1. Toetreden

3.2. Doop

3.3. Afmeldingen

3.4. Attestaties

4. Jongerenwerk

5. Archief

6. Evangelisatie

7. Financien

7.1. Penningmeester

7.2. Kascontrole

7.3. Begroting

7.4. Jaarrekening

8. Communicatie

8.1. Broedsels

9. Zorgteam

9.1. Pastoraat

10. Zending en Diaconie

11. ALV

12. ORV

12.1. Verkiezing

12.2. Vergaderingen

12.2.1. Notulen

12.2.2. Agenda

12.2.3. Actielijst

12.3. Rooster

12.4. Retraites

13. Huiskringen