Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Europa Door Mind Map: Europa

1. Oorsprong Europese Unie

1.1. 1951

1.1.1. Verenigen zich met economie en Politiek

1.2. Geen bewapening maar afspraken met elkaar

1.3. België, Frankrijk, Duitsland Italië, Luxemburg en Nederland

1.4. 1957

1.4.1. Europese Economische Gemeenschap (EEG)

1.4.1.1. Verdrag van Rome

1.4.1.1.1. Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

1.5. 1993

1.5.1. Verdrag van Maastricht

1.5.1.1. Naam wijzeging

2. Europese Unie - Heden

2.1. 27 lidstaten

2.2. Politieke en Economische eisen om lid te worden

2.3. Toetreding tot de EU (Kopenhagencriteria)

3. Wat doet de Europese Unie?

3.1. Economische Samenwerken (Handel)

3.2. Gezamelijk beleid (Natuur, Spoorwegen etc.

3.3. Discussiepunten bijv. vluchtelingen aanpak

4. Waar bemoeit de Europese Unie zich niet mee?

4.1. Onderwijs

4.2. Cultuur

4.3. Volksgezondheid

5. Gemeenschap Euromunt

5.1. 2002

6. Besluiten Europese Unie

6.1. Besluiten tussen de verschillende regeringen van de lidstaten. De macht ligt bij de regeringen. Besluiten worden genomen door de Europese organen. De regeringen hebben een gedeelte van de macht overgedragen aan de EU

7. Organisatie Europesie Unie

7.1. Europese Commissie Het dagelijks bestuur van de EU, elk land benoemt een persoon, diegene is commissaris. Voor Nederland is dat nu: Frans Timmerman. De commissie doet wetsvoorstellen en controleert de regels van de verdragen. Europees Parlement. Vertegenwoordigers van de inwoners van Europa. Vergelijkbaar met onze Tweede Kamer. Het Europees Parlement keurt wetten goed en controleert de regels.

8. Voordelen + Nadelen (Nederland in de Europese Unie)

8.1. voordelen: vrede, meer welvaart, buitenlandse bedrijven kunnen zich makkelijker vestigen in Nederland, grensoverschrijdende problemen zoals milieuvervuiling en klimaatverandering worden gezamenlijk aangepakt, vrij reizen. Nadelen: kosten lidmaatschap, bewegingsvrijheid op Europese onderwerpen vermindert (verminderde soevereiniteit), verlies van controle over eigen munt