Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Content Door Mind Map: Content

1. Kerndoel

1.1. Alles wat je móet weten om beter en slimmer te consumeren

1.1.1. Petra

1.1.1.1. Algemeen

1.1.1.2. Te weinig sturend & richtingevend

1.1.1.3. Om beter en slimmer te consumeren

1.1.1.4. Scherper formuleren, moet iets zeggen over richting en wat je zou willen bereikbaar.

1.1.1.5. Waarom we het doen en wat we willen bereiken

1.1.2. Bart

1.1.2.1. Iets waar je niet mee oneens kan zijn

1.1.2.2. Te breed geformuleerd

1.1.2.3. Beter en slimmer sterk.

1.1.2.3.1. Kijken of we dit kunnen behouden

1.1.2.4. Consumeren te jargon-achtig

1.1.2.5. Kiezen en keuzes maken / Advies

1.1.2.6. Waarde die we creëren

1.1.3. Rosa

1.1.3.1. Consument ontzorgen bij een aankoop

1.1.3.2. Met een gerust hart een aankoop kunnen doen

1.1.3.3. Wanneer is iets het waard?

1.1.3.3.1. Hoe meet je wat waarde is?

1.1.3.3.2. Wanneer vindt de consument iets waardevol

1.1.4. Barbara

1.1.4.1. Haakje met financieel

1.1.4.2. Waarde van content om terug te komen, lid te worden en te bepalen

1.1.5. Marcel

1.1.5.1. Lijkt meer als een slogan geformuleerd voor consumenten

1.1.5.2. Wat is de waarde intern

1.1.5.2.1. Intentie om lid te worden

1.1.5.2.2. Content om consumenten naar je toe te trekken

1.1.5.2.3. Mensen die lid zijn, loyaal houden.

1.1.5.3. Zit dicht op kies & koop

2. Verantwoordelijkheden

2.1. Huidige verantwoordelijkheden

2.1.1. Unieke meerwaarde creëren voor de consument door eigen onafhankelijk onderzoek.

2.1.1.1. Barbara

2.1.1.1.1. Uniek versus relevant

2.1.1.2. Bart

2.1.1.2.1. -meer (aanpassing)

2.1.1.2.2. Compleet, one-stop-shop. Consument moet bij ons blijven en niet uit andere bronnen te hoeven putten

2.1.1.3. Petra

2.1.1.3.1. Uniek wel relevant. voorbeeld met vergelijkers. Wij moeten er wel iets unieks tegenover zetten.

2.1.1.3.2. We hoeven het altijd zelf te doen. Samenvoegen van content van andere bronnen

2.1.1.4. Rosa

2.1.1.4.1. Onderscheidende waarde evt. een optie

2.1.1.5. Marcel

2.1.1.5.1. Mooie formulering

2.1.2. Het gevraagd en ongevraagd voeden van interne opdrachtgevers (proposities en publicaties) met suggesties voor relevante content en onderzoek.

2.1.2.1. Bart

2.1.2.1.1. Procesmatig heel lastig.

2.1.2.1.2. Hoe werkt nu het proces van initiatie content. Hoe werkt dit met het nieuwe werken?

2.1.2.1.3. Het woordje opdrachtgevers versus afnemers

2.1.2.1.4. Zelf het gevoel hebben dat ze actie kunnen en moeten nemen voor content met (toegevoegde waarde)

2.1.2.2. Barbara

2.1.2.2.1. Component van zelf zaken initiëren

2.1.2.2.2. Content met relevantie & waarde

2.1.2.2.3. Hoe maak je de juiste keuzes

2.1.2.3. Petra

2.1.2.3.1. Kerndoel geeft

2.1.2.3.2. Content speelt een belangrijke rol in het proactief te adviseren, maar ook een verantwoordelijkheid om hier eigenaarschap te claimen

2.1.3. Het efficiënt inzetten van de middelen van het gilde om maximale waarde voor consument en Consumentenbond te creëren.

2.1.3.1. Barbara

2.1.3.1.1. Hoe bepalen wat we gaan doen (lees: voorkomen van hobbyprojecten)

2.1.3.1.2. Hoe sturen we hier goed op

2.1.3.1.3. Wat besteden we uit en wat doen we zelf?

2.1.3.2. Petra

2.1.3.2.1. Meer overzicht en duidelijke indicatoren hoe dit te tracken

2.1.3.2.2. Iedereen doet z'n best, maar niet altijd precies juiste kant op

2.1.3.2.3. Dooddoener

2.1.3.2.4. Niet een verantwoordelijkheid van specifiek content

2.1.3.2.5. Hoe bepaal je businesswaarde van content?

2.1.3.3. Rosa

2.1.3.3.1. Generiek

2.1.3.3.2. Zit dit niet direct in de proposities

2.1.3.4. Bart

2.1.3.4.1. Middelen schaars

2.1.3.5. Marcel

2.1.3.5.1. Businessvalue

2.1.3.5.2. Matching met elkaar

2.1.4. Het produceren van content voor website en publicaties van de Consumentenbond.

2.1.4.1. Marcel

2.1.4.1.1. Waarom deze zo expliciet

2.1.4.1.2. Content voor bestaande leden, bezoekers, nieuwe leden

2.1.4.1.3. Check waar het de meeste waarde kan leveren

2.1.4.2. Rosa

2.1.4.2.1. Content ook maken op andere plekken (sociaal)

2.1.4.3. Petra

2.1.4.3.1. Als de vraag zou komen voor nieuwsbericht / nieuwsbrieven

2.1.4.4. Vanuit het gilde zijn kaders evt. wenselijk

2.1.4.5. Bart

2.1.4.5.1. Generiek maken / hierdoor meer toekomstproof

2.1.5. Door klantinzichten gedreven content maken die consumenten helpt om in alle koopfasen beter en slimmer te consumeren.

2.1.5.1. Bart

2.1.5.1.1. Datagedreven content

2.1.5.2. Petra

2.1.5.2.1. Hier staat dat we alles moeten doen

2.1.5.2.2. Moeten we de koopfases niet opnieuw bekijken (weghalen

2.1.5.3. Marcel

2.1.5.3.1. Mooie verantwoordelijkheid

2.1.5.3.2. Sterk dat dit zo terugkomt

2.2. Nieuwe verantwoordelijkheden

3. (Strategische) projecten

4. Indicatoren

4.1. Hoeveel OOP budget is nog vrij, d.w.z. niet gealloceerd aan een project? (2e week van de maand)

4.2. Omzet predicaatlicenties

4.3. kwaliteit dossiers

5. Verwachtingen vandaag

5.1. Bart

5.1.1. Blanco, maar met gezonde interesse

5.2. Petra

5.2.1. Samen met elkaar een stap verder om tot goede indicatoren te komen

5.3. Marcel

5.3.1. Door heel de consumentenbond heen op waarde te sturen

5.4. Barbara

5.4.1. Blanco, lastig om voor content indicatoren vast te stellen.

5.5. Rosa

5.5.1. Lastig om scherpe indicatoren te maken. Uitdaging om indicatoren te formuleren die een doel meten.

6. Prioriteiten

6.1. Gekeken naar jullie kerndoel en verantwoordelijkheden. Wat heeft prioriteit?