Functie OAS Positie in de organisatie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Functie OAS Positie in de organisatie Door Mind Map: Functie OAS Positie in de organisatie

1. taken en verantwoordelijkheden

1.1. verantwoordelijk voor wat je zegt of doet.

1.2. dingen zo goed mogelijk doen, binnen de grenzen van jouw kennis en vaardigheden.

1.3. afgesproken kunnen worden op jouw handelen.

1.4. soorten verantwoordelijkheden

1.4.1. sociale verantwoordelijkheden

1.4.1.1. verantwoordelijkheid die ieder mens heeft tegenover een ander in of buiten het werk.

1.4.2. functionele verantwoordelijkheid

1.4.2.1. verantwoordelijkheid waarop je aangesproken kan worden tijdens het uitvoeren van je taken.

2. bevoegdheden

2.1. wettelijke bevoegdheden

2.1.1. in de wet vastgelegd

2.2. organisatorische bevoegdheden

2.2.1. functieomschrijving

3. soorten leidingen

3.1. hiërarchische leiding

3.1.1. de baas

3.2. functionele leiding

3.2.1. aanwijzingen of opdrachten geven over hoe je iets moet doen.

3.3. operationele leiding

3.3.1. het verdelen van taken