Lid zijn van een team

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Lid zijn van een team Door Mind Map: Lid zijn van een team

1. voorwaarden voor samenwerking in team

1.1. gezamenlijk doel is duidelijk

1.2. teamleden zijn deskundig en bekwaam

1.3. teamleden hebben een duidelijke functieomschrijving

1.4. de onderlinge verhoudingen zijn functioneel

1.5. teamleden zijn gemotiveerd

2. samenstelling van een team

2.1. symmetrisch (op basis van overeenkomsten

2.1.1. teamleden lijken veel op elkaar

2.2. complementair (op basis van elkaar aanvullen)

2.2.1. de teamleden zijn verschillend

3. teamrollen

3.1. voorzitter

3.1.1. stabiel, nuchter en extravert

3.2. De vormer

3.2.1. onrustig extravert en snel gefrustreerd

3.3. De planter

3.3.1. intelligente, introverte medewerker die creatiever onverwachte ideeën voortbrengt en nieuwe openingen inbrengt.

3.4. De waarschuwer

3.4.1. een stabiele en introverte medewerker die ideeën kritische tegen het licht houdt.

3.5. de organisator

3.5.1. zet beslissingen om in concrete werkzaamheden

3.6. de groepswerker

3.6.1. sociaal, extravert, niet overheersend en ondersteunt en stimuleert vooral andere teamleden

3.7. bronnenonderzoeker

3.7.1. dominant en extravert en is op zoek naar ideeën en ontwikkelingen buiten de deur

3.8. de afmaker

3.8.1. rustig en introvert en zorgt ervoor dat niets wordt vergeten

4. voordelen van een team

4.1. ondersteuning door teamgenoten

4.2. pieken in de drukte opvangen

4.3. meer deskundigheid

5. nadelen van een team

5.1. samenwerken is kwetsbaar

5.2. beperking van vrijheid op gebied van beleidsontwikkeling

5.3. beperking van individuele vrijheid

5.4. overleg kost veel tijd

6. werkstijlen

6.1. dromer

6.1.1. creatief maar besluiteloos

6.2. denker

6.2.1. ideeën niet altijd bruikbaar

6.3. beslisser

6.3.1. praktisch en soms minder sociaal vaardig

6.4. doender

6.4.1. actief, soms ongeduldig

7. samenhang in een team

7.1. factoren die samenhang bevorderen

7.1.1. trots

7.1.2. solidariteit

7.1.3. teamgeest

7.1.4. samenwerken

7.1.5. onderling vertrouwen

7.2. factoren die samenhang afbreken

7.2.1. subgroepen binnen de groep die elk hun eigen weg willen gaan

7.2.2. ruzies in persoonlijke sfeer

7.2.3. zakelijke onenigheid over de aanpak van iets

7.2.4. de groep slaagt er niet in de doelstellingen te halen