Proces StructuurVisie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Proces StructuurVisie Door Mind Map: Proces StructuurVisie

1. communicatie

1.1. interactief

1.2. website

1.3. workshops

1.4. publicaties

1.5. interviews

2. rollende agenda

3. not invented here

4. doe recht aan onzekerheid en creeër geen schijnzekerheid

5. digitaal

5.1. Kadernotitie?

5.1.1. Gelderland

5.2. Regionale StructuurVisies ?

5.2.1. Stadsregio Arnhem Nijmegen

5.2.1.1. Arnhem: http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=arnhemintern:134764

5.2.1.2. Nijmegen: http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/visies_op_stadsontwikkeling/structuurvisie

5.2.2. Achterhoek

5.2.3. Gelderse Vallei

5.2.4. Rivierenland

5.2.5. Stedendriehoek

5.2.6. NW Veluwe

5.3. StructuurVisie?

5.3.1. Gelderland

6. doorvragen naar achterliggende doelen

7. maak nut / noodzaak bespreekbaar

8. bestuurlijk regelen / sturen

8.1. wat wel?

8.2. maar vooral wat niet????

8.3. wat zijn relevante keuzen?

9. bestuurlijke verantwoordelijkheid

9.1. rijk

9.2. provincie

9.2.1. positie

9.2.2. regels

9.2.3. kennismakelaar

9.2.3.1. gericht onderzoek

9.2.3.2. publiekscampagne

9.2.3.3. debatten

9.2.3.4. samenbrengen maatschappelijke groepen

9.2.4. gebiedsregisseur

9.2.4.1. structuurvisie krimp?

9.2.5. financier

9.2.5.1. subsidies

9.2.5.2. tijdelijk fonds

9.3. gemeente

9.4. waterschap

10. Keep it simple

11. integrale aanpak

11.1. wees creatief in integreren van verschillende functies

11.2. integreer renovatie industrieterrein en ondergrondse infrastructuur