Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Proces StructuurVisie Door Mind Map: Proces StructuurVisie

1. not invented here

2. doe recht aan onzekerheid en creeër geen schijnzekerheid

3. doorvragen naar achterliggende doelen

4. maak nut / noodzaak bespreekbaar

5. bestuurlijk regelen / sturen

5.1. wat wel?

5.2. maar vooral wat niet????

5.3. wat zijn relevante keuzen?

6. bestuurlijke verantwoordelijkheid

6.1. rijk

6.2. provincie

6.2.1. positie

6.2.2. regels

6.2.3. kennismakelaar

6.2.3.1. gericht onderzoek

6.2.3.2. publiekscampagne

6.2.3.3. debatten

6.2.3.4. samenbrengen maatschappelijke groepen

6.2.4. gebiedsregisseur

6.2.4.1. structuurvisie krimp?

6.2.5. financier

6.2.5.1. subsidies

6.2.5.2. tijdelijk fonds

6.3. gemeente

6.4. waterschap

7. Keep it simple

8. integrale aanpak

8.1. wees creatief in integreren van verschillende functies

8.2. integreer renovatie industrieterrein en ondergrondse infrastructuur

9. communicatie

9.1. interactief

9.2. website

9.3. workshops

9.4. publicaties

9.5. interviews

10. rollende agenda

11. digitaal

11.1. Kadernotitie?

11.1.1. Gelderland

11.2. Regionale StructuurVisies ?

11.2.1. Stadsregio Arnhem Nijmegen

11.2.1.1. Arnhem: http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=arnhemintern:134764

11.2.1.2. Nijmegen: http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/visies_op_stadsontwikkeling/structuurvisie

11.2.2. Achterhoek

11.2.3. Gelderse Vallei

11.2.4. Rivierenland

11.2.5. Stedendriehoek

11.2.6. NW Veluwe

11.3. StructuurVisie?

11.3.1. Gelderland