coach6 voor docenten

een overzicht van informatie voor de cursus coach6...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
coach6 voor docenten Door Mind Map: coach6 voor docenten

1. om de aanwezige apparatuur te delen

2. om de aanwezige kennis te delen

3. Wanneer?

3.1. 15 mei en 19 juni

3.2. 14.10-16.00

3.3. Heemgaard, lokaal 222

4. Waarom

5. Wat?

5.1. grootheden meten

5.2. meetresultaten analyseren/verwerken

5.3. lesbrieven maken

6. Nieuw knooppunt

7. vul deze mindmap aan!

8. voor wie?

8.1. biologen

8.1.1. Seine, Bertie, Marjan, Frank, Marijke,Roos-Anne, Janita, Bonnie.....

8.2. natuurkundigen

8.2.1. Jos, Frans,Henk, Gero, Michel, Otto, Andries,

8.3. scheikundigen

8.3.1. Meindert, Paul, Anne-Marie, Etiënne

9. Onderwerpen?

9.1. Biologie

9.1.1. hartfrequentie meten

9.1.2. een ECG maken

9.1.3. reflextijd meten

9.1.4. fotosynthese

9.2. Natuurkunde

9.2.1. onderzoeken van een beweging

9.2.1.1. verplaatsing

9.2.1.2. snelheid

9.2.1.3. versnelling

9.2.2. gedempte trilling (massa-veer systeem)

9.2.3. (ont)laden van een condensator

9.2.4. inductiespanning van een spoel meten

9.2.5. (bots)krachten meten

9.3. Scheikunde

9.3.1. vlamtemperaturen meten

9.3.2. endo- en exotherme reacties

9.3.3. colorimetrie

9.3.4. zuur-base titratie