Gedrag ombuigen en Pesten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Gedrag ombuigen en Pesten Door Mind Map: Gedrag ombuigen en Pesten

1. Verdere info

1.1. Pesten

1.1.1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesten

1.1.2. http://www.pestweb.nl

1.1.3. http://www.leraar24.nl/dossier/1711

1.1.4. www.pesten.net

1.2. Gedrag ombuigen

1.2.1. http://www.gedragsproblemenindeklas.nl

2. Speciaal onderwijs

2.1. 4 clusters

2.1.1. Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen

2.1.2. Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, ernstige spraakmoeilijkheden

2.1.3. Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

2.1.4. Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen, (ZMOK) kinderen met gedrags en/of psychiatrische stoornissen,

3. Wat is gedrag

3.1. Waarneembare handelingen

4. Gedragsproblemen

4.1. Gedrag dat niet wenselijk is

4.2. Is niet voor iedereen hetzelfde

4.3. Soorten (thema 30)

4.3.1. Teruggetrokken gedrag

4.3.2. Angstig gedrag

4.3.3. Faalangst

4.3.4. Regressief gedrag

4.3.5. Onverschillig gedrag

4.3.6. Oneerlijk gedrag