leesvaardigheid

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
leesvaardigheid Door Mind Map: leesvaardigheid

1. begrijpen lezen

1.1. doelgericht denkproces

1.1.1. lezer

1.1.1.1. construeren van betekenis

1.1.1.1.1. kennis

1.1.1.1.2. woordenschat

1.1.1.1.3. motivatie

1.1.1.1.4. technische leesvaardigheid

1.1.2. tekst

1.1.2.1. verschillende soorten lezen

1.1.3. doel waarmee lezer de tekst leest

1.1.3.1. kennis ontwikkelen

1.1.3.2. vaardigheden ontwikkelen

1.1.3.3. strategieën ontwikkelen

2. problemen

2.1. dyslexie

2.2. analfabetisme

2.3. visuele beperking

3. strategieën

3.1. sturingsstrategieën

3.1.1. metacognitief

3.1.1.1. leesdoel bepalen

3.1.1.2. oriëntatie op de tekst

3.1.1.3. actualiseren van kennis en woordenschat

3.1.1.4. actief lezen door het toepassen van leesstrategieeën

3.1.1.4.1. leesstrategieën

3.1.1.5. controleren van begrip

3.1.1.6. toepassen van herstelstrategieën

3.1.1.6.1. herstelstratiegieën

3.1.1.7. controle bereiken leesdoel

3.2. in relatie tot leesdoel

3.2.1. globaal lezen

3.2.2. zoeken lezen

3.2.3. intensief lezen

3.2.4. studerend lezen

4. actieve leesvaardigheid

4.1. twee aan twee

4.2. mindmapping

4.3. dialogisch leesonderwijs

4.4. de leerling als eigenaar

4.5. een spiekbriefje leren maken

5. digitaal lezen

5.1. het nieuwe lezen

5.1.1. internet

5.1.1.1. minder tekstbegrip

5.1.2. onderwijs

5.1.2.1. digitale leeromgeving

5.1.2.2. e-reader

5.1.2.2.1. lineare teksten

5.1.2.3. ipad

5.1.2.3.1. informatie

5.1.2.3.2. studiedoeleinden

6. leesdoel

6.1. belangrijke informatie uit tekst halen

6.1.1. Volgend jaar

6.2. tekst begrijpen

6.2.1. Volgend jaar

6.3. kunnen samenvatten

6.3.1. Volgend jaar

6.4. onderwerp uit de tekst kunnen halen

6.5. leren

7. tekst

7.1. boeken

7.1.1. lesboek

7.1.2. literatuur

7.2. poëzie

7.3. artikelen

7.3.1. Portfolio

7.4. tijdschriften

7.4.1. Portfolio