"Het onderwijs, de kleuter en ik" Wat kan je terugvinden in deze BlackBoardcursus?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
"Het onderwijs, de kleuter en ik" Wat kan je terugvinden in deze BlackBoardcursus? Door Mind Map: "Het onderwijs, de kleuter en ik" Wat kan je terugvinden in deze BlackBoardcursus?

1. Welbevinden en betrokkenheid

1.1. Definitie en omschrijving van de begrippen

1.2. Hoe welbevinden en betrokkenheid verhogen

2. De zone van naaste ontwikkeling

2.1. Uitleg van de ZNO

2.2. Toepassing in de kleuterklas

3. Observeren

3.1. Leren observeren (theorie)

3.2. Observatie-instrumenten

3.3. Toepassing op filmpjes en in de praktijk

3.4. Klasportret

4. Kinderopvang en peuterspeelzalen

4.1. Voorschoolse kinderopvang in België

4.2. Peuterspeelzalen in Nederland

4.3. Vergelijking kleuteronderwijs België en peuterspeelzalen in Nederland

5. Diversiteit

5.1. Definitie

5.2. Voorbeelden

5.3. In de klas aan de slag met diversiteit

6. Kansarmoede

7. Pesten

7.1. Pesten

7.2. Cyberpesten

7.3. Rol van de leerkracht

8. Didactisch model

8.1. Beginsituatie

8.2. Doelstellingen

8.3. Groeperingsvormen en werkvormen

8.4. Binnenklasdifferentiatie