"Het onderwijs, de kleuter en ik" Wat kan je terugvinden in deze BlackBoardcursus?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
"Het onderwijs, de kleuter en ik" Wat kan je terugvinden in deze BlackBoardcursus? Door Mind Map: "Het onderwijs, de kleuter en ik" Wat kan je terugvinden in deze BlackBoardcursus?

1. Observeren

1.1. Leren observeren (theorie)

1.2. Observatie-instrumenten

1.3. Toepassing op filmpjes en in de praktijk

1.4. Klasportret

2. Kinderopvang en peuterspeelzalen

2.1. Voorschoolse kinderopvang in België

2.2. Peuterspeelzalen in Nederland

2.3. Vergelijking kleuteronderwijs België en peuterspeelzalen in Nederland

2.4. Een warme transitie naar de kleuterschool

3. Diversiteit en differentiatie

3.1. Definitie

3.2. Voorbeelden

3.3. In de klas aan de slag met diversiteit

3.4. binnenklasdifferentiatie

4. Pesten

4.1. Pesten

4.2. Cyberpesten

4.3. Rol van de leerkracht

5. Welbevinden en betrokkenheid

5.1. Definitie en omschrijving van de begrippen

5.2. Hoe welbevinden en betrokkenheid verhogen

6. De zone van naaste ontwikkeling

6.1. Uitleg van de ZNO

6.2. Toepassing in de kleuterklas

7. Kansarmoede en grootstedelijkheid

7.1. kansarmoede

7.2. grootstedelijkheid

8. Didactisch model

8.1. Sociaal constructivisme

8.2. Beginsituatie

8.3. Doelstellingen

8.4. Groeperingsvormen en werkvormen