Staatshervormingen België

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Staatshervormingen België Door Mind Map: Staatshervormingen België

1. '70

1.1. Egmontpact (mislukt)

1.1.1. Belgische > federale staat

1.1.2. Regeling taalverhoudingen Brussel

1.1.3. Oprichting Vlaams blok

2. 1980 + 1988-89

2.1. Grondwetherziening W. Martens

2.1.1. Gemeenschappen > bevoegdheid over persoonsgebonden materies

2.1.2. Gewesten > bevoegdheid over gebiedsgebonden materies

2.1.3. Oprichting Arbitragehof

3. 1990

3.1. Abortuscrisis

3.1.1. Koning Boudewijn weigerde wet te ondertekenen door ethische redenen

3.1.1.1. Koning kon onmogelijk regeren

3.1.1.1.1. Voor 36 uur uit functie ontheven

4. 1993

4.1. Federale staat

4.1.1. Lambermont-(bis-)akkoord

4.1.1.1. Meer geld naar gemeenschappen

4.1.1.2. Gemeenschappen > gedeeltelijke fiscale autonomie

4.1.1.3. Deelstaten meer bevoegdheden

4.1.1.4. Herziening gemeente- en provinciewet

4.1.1.5. Herziening situatie Brussel

4.1.2. 1992

4.1.2.1. Sint-Michielsakkoord

4.1.2.1.1. België = federale staat

4.1.2.1.2. Gewesten en gemeenschappen > nieuwe bevoegdheden

4.1.2.1.3. Leden lokale parlementen om de 5 jaar verkozen

4.1.2.1.4. Zetels voor Eu parlement verdeeld onder gewesten

4.1.2.1.5. Brabant

4.1.2.1.6. Wijzigingen op federaal vlak

5. BHV

5.1. 2-talige kieskring

5.1.1. arbitragehof/grondwettelijk hof heeft overtreding vastgesteld

5.2. 2013

5.2.1. Vlinderakkoord

5.2.1.1. BHV gesplitst <<

5.2.1.2. Beperkte hervorming Brusselse instellingen

5.2.1.3. Hervorming kamer

5.2.1.4. Hervorming van de senaat

5.2.1.5. Financieringswet

5.2.1.6. Overdracht bevoegdheden van federaal niveau naar gewesten en gemeenschappen

6. 1954

6.1. Volksunie opsplitsing partijen

6.1.1. Vlaamse eis: culturele autonomie

6.1.2. Waalse eis: meer subsidies industrie maar eenheidswet zorgde voor besparingen >1954

7. 1970

7.1. Grondwetsherziening

7.1.1. Vlamingen > respect taal + culturele autonomie > gemeenschappen

7.1.1.1. 3 cultuurgemeenschappen

7.1.1.1.1. Culturele autonomie

7.1.2. 4 taalgebieden

7.1.2.1. Nederlands

7.1.2.2. Frans

7.1.2.3. Duits

7.1.2.4. Tweetalige Brussel-hoofdstad

7.1.3. Walen > economie > gewesten

7.1.3.1. 3 gewesten (geografische aflijning)

7.1.3.1.1. Vlaanderen

7.1.3.1.2. Wallonië

7.1.3.1.3. Brussel

8. 1962

8.1. Taalgrens

8.1.1. Vlaanderen

8.1.2. Wallonië

8.1.3. Brussel

9. 1963

9.1. Brussel

9.1.1. 19 gemeenten

9.1.2. 6 randgemeenten met fasciliteiten

10. BU

10.1. Federale Regering Wilmes

10.2. Vlaamse Regering Jambon

11. Staatsstructuur België

11.1. Federale Staat

11.2. 3 gewesten

11.2.1. Vlaams

11.2.2. Waals

11.2.3. Brussel Hoofdstedelijk Gewest

11.3. 3 gemeenschappen

11.3.1. Vlaams

11.3.2. Frans

11.3.3. Duits

11.4. 4 taalgebieden

11.4.1. Nederlands

11.4.2. Frans

11.4.3. Duits

11.4.4. Het tweetalige Brussel

11.5. 10 provincies + 589 gemeenten