DAVID COOPERRIDER WAIC 2012 pre-conference

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
DAVID COOPERRIDER WAIC 2012 pre-conference Door Mind Map: DAVID COOPERRIDER WAIC 2012 pre-conference

1. De rol vh POSITIEVE

1.1. Gebruik maken v allerlei positieve fenomenen

1.1.1. Beelden: positieve effecten op gezondheid v positieve beelden over de toekomst

1.1.2. Perceptie

1.1.2.1. Pygmalion onderzoek (gemanipuleerde perceptie v leerlingen => zichzelf vervullende voorspelling)

1.1.3. Woorden

1.1.3.1. Onderzoek nr innerlijke dialoog

1.1.3.1.1. Natuurlijke innerlijke dialoog in organisaties

1.1.3.1.2. Woorden over de organisatetoekomst?

1.1.3.2. De beperkingen in de wereld worden bepaald door de beperkingen van onze taal - Wittgenstein

1.1.3.3. Ontwikkelen v uitgebreidere positieve woordenschat om wat goed is te benoemen

1.1.3.4. Words creates worlds. Questions changes worlds.

1.1.4. Emoties

1.1.4.1. Hoop, inspiratie, vreugde

1.1.4.1.1. Bv. sterke gezinnen: 4/1 verhouding v positieve emoties

1.1.5. Verhalen

1.1.5.1. Narratieven? Hebben de levensverhalen een positief karakter?

1.1.6. Energie: halen uit kwaliteit v connecties/netwerken

1.2. De kracht van het positieve als aangetoond feit

1.2.1. B.L. Frederickson - Positivity

1.2.2. D. Coperrider - Positive Image, Positive Action

1.3. The task of leadership is to create an alignement of strenghts... making à system's weakeness irrelevant. - Peter Drucker

1.4. Leiderschap en leren: sterkte-gebaseerd maken

1.4.1. Covey Jr. - Speed of trust

1.4.2. Resonantie met wat medewerkers raakt

1.4.3. Onze mindmap 'participatief leidinggeven'

2. Kunst vh vragen stellen

2.1. Mijn genie zit niet in mijn antwoorden, maar in de vragen die ik gesteld heb - A. Einstein

2.2. Sterkte-gecentreerde vragen

2.2.1. <-> diagnose (deficiëntie gericht) ; neutraal (niet mogelijk)

2.3. Onze cursus 'Vragend werken met groepen'

3. Case Genzime / Wim Croonen

3.1. .

4. Case KT scholengroep / Ronny Vandersmikkelen

4.1. scholengroep met 13 scholen

4.2. Eerste AI rond thema 'groei en ontwikkeling'

4.2.1. Wondervraag 2020

4.2.2. Met alle lkrn, enkel ouders, leden vh bestuur

4.2.3. >400 Post-its => 10 thema's

4.2.3.1. => schooloverstijgende lerende netwerken

4.2.3.2. Dlnrs krijgen tijd en middelen (externe AI facilitator)

4.3. Tweede AI

4.3.1. Met lkrn en lln

4.3.1.1. AI als leermethode

4.4. Enkele conclusies

4.4.1. Iedere organisatie moet een heldere visie hebben

4.4.2. Elke leider dient te focussen op de sterktes en de krachten v iedere medewerker

4.4.3. Ieder lid vd organisatie moet de mogelijkheid krijgen om verhalen te vertellen

5. Appreciative Inquiry

5.1. Onderzoek naar het goede, het betere en het mogelijke

5.2. Aspect 'onderzoek' is belangrijker dan het aspect 'waardering'

6. Hele systeem

6.1. Intentie: grote schaal transformatie

6.2. Niet langer...

6.2.1. Top down

6.2.2. Button up

6.2.3. Representative cross-section

6.2.4. Pilots

6.2.5. Coulissengesprekken (back room)

6.2.6. Vanuit kleine groepen dynamiek

6.2.6.1. Bv. managementteam

6.3. Succesfactoren

6.3.1. Hele systeem in de ruimte

6.3.1.1. Succesvol want...

6.3.1.1.1. Brengt het beste in mensen naar boven

6.3.1.1.2. Stimuleert innovatie

6.3.1.1.3. Focust op het nieuwe

6.3.1.1.4. Omzeilt oude patronen

6.3.1.1.5. Is makkelijk

6.3.2. Duidelijke taak

6.3.3. Op taak betrokken stakeholders

6.3.3.1. Geselecteerd op

6.3.3.1.1. Kennis en expertise

6.3.3.1.2. Invloed

6.3.4. Top down + bottel up + het geheel

6.3.5. Van dialoog to design-inspired innovation

6.3.6. Face-to-face tot wereldwijde web

6.4. Innovatie vanaf elk niveau

7. Verandering & transformatie

7.1. AI 4D model v positieve verandering

7.2. Keuzes v onderzoekstopics cruciaal

7.2.1. Bv. "Personeelsverloop" => "magnetiserende werkomgeving"

7.3. Niet langer vertrekken vd metafoor 'organisaties zijn een verzameling problemen om op te lossen'

7.3.1. Wel vertrekken v metafoor v organisaties als levende systemen en gehelen van een oneindig aantal sterktes

7.4. Paradigmashift 80/20: focus op de 80% die al goed is

7.4.1. 80% vd ouders kijkt eerst naar en spreekt eerst over de 20% minst goede punten op het rapport v hun kinderen

7.4.2. Verlaten vh deficiëntie-denken

7.4.3. Start verandering met nog beter maken v wat al goed gaat.

7.4.4. Werkt als hefboom vr wat minder goed gaat.

7.4.5. Problemen niet volledig negeren: 20% focus op problemen blijft OK.

7.5. Proactiviteit:verandering vóórdat het tot crisissen komt.

7.6. It's not the strongest of species Thatcher survive nor the most intelligent, but the ones most responsive to change - Darwin