Teamvergadering het Erasmus: Onderzoeksresultaten

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Teamvergadering het Erasmus: Onderzoeksresultaten Door Mind Map: Teamvergadering het Erasmus: Onderzoeksresultaten

1. Cultuurbeleid huidige regering

1.1. Regering geeft minder subsidies weg.

1.2. Scholen en instellingen moeten zelfstandiger worden en zelf inkomsten verwerven: door middel van een bijdrage van de ouders of het verlangen van entree in het geval van een instelling.

1.3. Scholen krijgen jaarlijks €10,90 per leerling subsidie voor het invullen van culturele activiteiten.

2. Bedreigingen: Invloed Cultuurbeleid op Cultuureducatie v. onze school.

2.1. Het Erasmus beschikt al over een cultuurcoördinator.

2.2. Het Erasmus biedt de leerlingen veel workshops aan.

2.3. Er is een groot aanbod aan projecten op het gebied van culturele erfgronden.

2.4. Kortom: de bezuinigingen hebben weinig invloed op de lessen Cultuureducatie op onze school. Met de tegemoetkomingen van de ouders komen we een heel eind.

3. Kansen voor onze school

3.1. Door de gemeente worden steeds meer projecten aangeboden.

3.2. Culturele erfgronden kunnen gratis bezichtigd worden.

3.3. CJP voor kortingen bij musea/instellingen en dergelijke.

3.4. De gemeente zal onze school waar nodig steunen.