Project Plan 't Gilde Vakcollege Gorinchem

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Project Plan 't Gilde Vakcollege Gorinchem Door Mind Map: Project Plan 't Gilde Vakcollege Gorinchem

1. Brandoverslag resultaat

1.1. Veel puien in gevel is gunstig in dit geval

2. BUDGET VO FASE

2.1. Directe kosten brand

2.1.1. 5k

2.1.1.1. So en VO

2.1.1.1.1. 4/5 dagen

2.1.2. Pl plus 2/3 overleggen

2.1.2.1. 2 dagen

2.2. Indirect Costs

2.2.1. Overhead

2.2.1.1. reiskosten?

2.2.2. administratie

2.2.2.1. ?

2.3. Directe kosten Bof en akoestiek

2.4. Besprekingen

3. Organisatie (team intern)

3.1. Pl: NAR

3.2. Pr. Adv: MDE

3.3. Ts: BJA

3.4. BOF en akoestiek: adviseur Gertjan Verbaan

4. Informatie

4.1. Communicatieplan nodig? NEE

4.2. INTERN

4.2.1. Korte informele afstemming diversen

4.2.2. 2x afstemming met senior adviseur

4.2.3. 2x formele controle's bij mijlpalen

4.2.4. .SHAREPOINT pagina aangemaakt --> Onenote (o.a. interne opmerkingen en OT overleggen)

4.3. EXTERN

4.3.1. Gebruik andere communicatie/ IT/apps dan mail en mondeling?

4.3.1.1. Vooralsnog niet

5. KWALITEIT

5.1. Toetsingskader

5.1.1. Kruisjeslijst? JA

5.1.2. NIEUWBOUW niveau

5.1.3. Aanvullende bescherming benodigd om gebouw te beschermen met waardevolle inhoud.?

5.1.3.1. NEE

5.1.4. Gebruiksfuncties

5.1.4.1. Onderwijs

5.1.4.1.1. praktijklokalen e.a.

5.1.4.2. Sport

5.1.4.2.1. Gymzalen

5.1.4.3. Bijeenkomst

5.1.4.3.1. Aula

5.1.4.4. Industriefunctie

5.1.4.4.1. Nee, tenzij BOF anderz zegt

5.1.4.5. Nevenfunctie?

5.1.4.5.1. Keuken

5.1.4.6. Overig gebruiksfuncties?

5.2. Constructie

5.2.1. Betonnen grid op BG

5.2.1.1. betonnenvloer praktijklokalen, evt dilatatie

5.2.2. Stalen grid op eerste verdieping: kolom balken structuur

5.2.2.1. mag bezwijken onder voorwaarden

5.2.3. RVN: R90 / R60/R30

5.2.3.1. gebruiksgebied hoger dan 5 meter, JA dan R90 met evnt reductie van 30

5.2.3.1.1. dakterras.

5.2.3.2. In basis minimaal 30 minuten (vluchtroutes)

5.2.3.2.1. zie bestaande teksten (oude VO HZL)

5.3. Compartimentering

5.3.1. 60 /30

5.3.2. Ra/R200

5.3.2.1. In basis Ra

5.3.3. 3 Vides en atria

5.3.3.1. daklichten

5.3.3.2. Atria bw scheiden van overige fucties

5.3.3.2.1. sprinkleren?

5.3.4. 2 Gymzalen

5.3.4.1. zitten ernaast separaat??

5.3.4.1.1. 1, 2 of 3 gymzalen

5.3.4.2. Sportzaal in weekend verhuren

5.3.4.2.1. max. bezetting?

5.3.5. Brandoverslag

5.3.5.1. veel glas in in dak/gevel

5.3.6. Vertcaal compartimenteren mogelijk?

5.3.6.1. hoogteverscil uitgang subbc max. 4m

5.3.7. Sub bc's of beschermde vluchtroutes

5.3.7.1. alleen bij hoger dan 8m

5.3.8. RWA toepassen

5.3.8.1. NEE!

5.4. Gebruikers verkeersstromen

5.4.1. Draairichtingen deuren?

5.4.2. Knelpunten?

5.4.2.1. Looprouites

5.4.3. trappencapaciteit

5.4.3.1. 1e exercitie tijdens quickscan

5.5. Veilig vluchten

5.5.1. breedtes trap?

5.5.2. Streven moet zijn overal 2-zijdig vluchten??

5.5.2.1. uit elk BC!!

5.5.3. Capaciteit maximaal van de aula, bijeenkomsten met 500 mensen??

5.6. Gelijkwaardigheden

5.6.1. Beheersing brand

5.6.2. Veilig vluchten

5.7. Installaties

5.7.1. Drangers (gelijkwaardigheid of verplicht)

5.7.2. Rookmelders

5.7.3. BMI /OAI

5.7.3.1. opstellen UPD in de opdracht??

5.7.3.1.1. NEE, niet in de basis aangeboden

5.7.3.2. Gedeeltelijke bewaking tbvbveilig vluchten 2e vluchtroute

5.7.3.3. OAI type B luid alarm uitgangspunt

5.7.3.3.1. aandachtspunt bezetting > 1000 personen in verblijfsruimten?

5.7.4. bijzondere klimaat installaties?

5.7.5. SPRINKLER GAAN TOEPASSEN??

5.7.5.1. UPD nodig

5.7.5.1.1. zit het opstellen ervan ook in de opdracht??

5.7.5.2. In de atria??

5.7.5.2.1. NEE, te duur

5.7.6. RWA

5.7.6.1. Gaan we onderzoeken

5.7.6.1.1. MEERWERK geopperd

5.7.7. Veel PV panelen op dak, bandklasses, In overleg met verzekeraar vast over evt aanvullende eisen.

5.7.8. DBL?

5.7.8.1. inzetdiepte onderzoekn???

5.8. Materiaalgebruik

5.8.1. Kozijnen

5.8.2. Brandklasses !

5.8.2.1. Meterkasten

5.8.2.2. Deuren

5.8.2.3. Attesten en productinformatie

5.8.3. Bakstenen "frame"verenigd volumes

5.8.4. Houten gevelpartijen

5.8.4.1. KERAMISCHE TEGEL i.p.v. baksteen?

5.8.5. Ook sedum daken

5.8.6. Veel glas!?

5.8.7. CLT?

5.8.8. Geperforeerd stalen dak

5.9. Brandweerinzet

5.9.1. Waar zitten bestaande hydranten?

5.10. Gebruik en handhaving

5.10.1. Praktijkwerkplaatsen binnen extra risico??

5.10.2. Praktijkwerkplaatsen buiten extra risico??

5.10.3. machines en apparaten

5.10.4. Opmerking Zwarte Hond: niet teveel beperkingen opleggen voor gebruiker

5.10.5. Sleutelen aan auto's PERMANENT

5.11. Externe veiligheid

5.11.1. PAG? NEE

5.11.2. Spiegelsymmetrie

5.11.2.1. Lijkt geen issue

5.11.3. Parkeerplaatsen aandachtspunt?

5.11.3.1. lijkt op voldoende afstand

5.11.4. Fietsenstalling scooters nog aandacht geven?

5.12. Overig

5.12.1. Gevel

5.12.1.1. Brandklasse B overal?

5.12.1.2. Bijzonderheden, placticiteit, opbouw ervan?

6. SCOPE

6.1. DOEL

6.2. Middelbare vmb/havo en mbo techniekschool

6.3. BVO is 96800 m2

6.3.1. 2 Gymzalen totaal ruim ruim 1000 m2 (1032 bvo)

6.3.2. Onderwijsfunctie ruim 9000 m2

6.4. Bouwkosten ex btw ongeveer 16mlj.

6.5. ruim 750 leerlingen

7. TIJD

7.1. Mijlpaal 1

7.1.1. Quickscan met aandachtpunten

7.2. Mijlpaal 2

7.2.1. 1e controle Tek

7.3. Mijlpaal 3

7.3.1. 2e controle tek

7.4. Mijlpaal 4

7.4.1. Aanleveren VO fase doc.

7.4.1.1. feb

7.5. Mijlpaal 5

7.5.1. Start DO fase

7.5.2. ...

7.6. PLANNING: Zie XLS urenbewaking en PPT gant chart

7.6.1. nog maken

8. Risico's

8.1. projectrisico 1: Veel ontwerpwijzigingen

8.2. projectrisico 2: Er wordt veel "tussendoor"gevraagd

8.3. projectrisrico 3: ...

8.4. projectrisico 4:

9. Uitkomsten

9.1. SO

9.1.1. Qs schetsontwrep

9.1.1.1. Actie Ts-er

9.1.1.2. Op basis van kruisjeslijst

9.2. VO

9.2.1. Mailbeantwoordingen detailvragen (veel extra werk?)

9.2.2. 1e Tekeningcontrole met brandscheidingen

9.2.3. Pragmatische VO rapportage met adviserende aandachtspunten

9.3. DO

9.3.1. 2e Tekeningcontrole met brandscheidingen

9.3.2. Toetsend DO rapport

10. Stakeholders

10.1. Architect: DeZwarteHond

10.1.1. Bart van Kampen

10.2. Klant: 't Gilde

10.2.1. Krijn Redert

10.3. Installatieadvies: Klictet

10.3.1. Stefan Janssen

10.4. Constructeur: H4D

10.4.1. Jurgen Houben

10.5. PM-er: HEVO

10.5.1. Peter Huys

10.5.2. Rudger de Jong

10.6. Bevoegd gezag: Gemeente Gorichemn

10.6.1. Gelijkwaardigehden aankaarten stadium: droge blusleiding? en gedeeltelijke bewaking i.p.v. ebv

10.7. Veiligheidsregio

10.7.1. Zuid-Holland Zuid

10.8. BOUWTEAM

10.8.1. ..........

10.8.2. Aannemer: