Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
SmarTest Door Mind Map: SmarTest

1. IPS

1.1. ISO 9126

1.1.1. Betrouwbaarheid

1.1.2. Efficiëntie

1.1.3. Overzetbaarheid

1.1.4. Functionaliteit

1.1.5. Bruikbaarheid

1.1.6. Onderhoudbaarheid

1.2. IDQ

1.2.1. Juistheid

1.2.2. Tijdigheid

1.2.3. Doeltreffendheid

1.2.4. Exclusiviteit

1.2.5. Controleerbaarheid

1.2.6. Onderhoudbaarheid

1.3. POQ

1.3.1. Doelmatigheid

1.3.2. Organisatie

1.3.3. Werkbaarheid

1.3.4. Flexibiliteit

1.3.5. Bestuurbaarheid

1.3.6. Efficiëntie

2. Hoofdproducten

2.1. Testplan

2.2. PRIMA-matrix

2.2.1. PRoduct RIsico Matrix

2.2.2. Samen met stakeholders

2.2.3. Wat testen?

2.3. Review-rapporten

2.3.1. Set van documenten

2.4. Acceptatiecriteria-lijst

2.4.1. Hart van het proces!

2.4.2. Lijst met eisen en requirements

2.4.3. MoSCoW prioritering

2.5. Testspecificatie

2.5.1. Uitgeschreven instructies

2.5.2. Zo compact mogelijk

2.6. Bevindingen

2.6.1. Alle bevindingen

2.6.2. (Resultaten)

2.7. Vrijgavekaart

2.7.1. Soort Scrumboard

2.7.2. Statusoverzicht

2.8. Eindrapport met advies

2.8.1. Oordeel per acceptatiecriteria

2.8.2. Evaluatie van het proces

3. Princiepes

3.1. Strategisch

3.1.1. Bedrijfsdoelstellingen centraal

3.2. Mensgericht

3.2.1. Voor en door mensen van vlees en bloed

3.3. Adaptief

3.3.1. Just Enough Process

3.3.2. Berekend op continue verandering

3.4. Risicogedreven

3.4.1. Geen risico, geen test

3.5. Transparant

3.5.1. Acceptatiecriteria zijn rode draad

4. Activiteiten

4.1. Planning en Besturing

4.2. Risicoanalyse

4.3. Intake en review

4.4. Acceptatiecriteria

4.5. Testspecificatie

4.6. Testuitvoering

4.7. Rapportage

4.8. Inrichting en Beheer

4.9. Vallen niet samen met fasen

5. Fasen

5.1. Planning

5.2. Voorbereiding

5.3. Specificatie

5.4. Uitvoering

5.5. Afronding

6. Testsoorten

6.1. Ontwikkeltesten

6.1.1. Unit testen

6.1.2. Functioneren de onderdelen?

6.1.2.1. Individueel

6.1.2.2. Samenhang met elkaar

6.2. Systeemtesten

6.2.1. Functioneerd het geheel?

6.2.2. Systeemtestomgeving

6.3. Acceptatietesten

6.3.1. Gebruikers en beheerders

6.3.2. Omgeving lijkt op productie