Particiaptief leidinggeven

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Particiaptief leidinggeven Door Mind Map: Particiaptief leidinggeven

1. Huldig 10 principes

1.1. blijf nederig en vermijd machtsmisbruik

1.2. begin met doel in gedachten

1.3. zorg eerst voor de belangrijkste dingen

1.4. bewaak de kern

1.5. stuur aan op COCREATIE

1.6. eerst begrijpen, dan begrepen worden

1.7. wees proactief

1.8. ambieer vooruitgang, discipline en geduld

1.9. doe de dingen graag

1.10. beschouw geliefd worden niet als doel

2. Maak medewerkers onafhankelijk en sterker

2.1. treed op als coach

2.1.1. verantwoordelijkheid voor ontwikkeling bij medewerkers

2.1.2. uitdagingen samen verkennen

2.1.3. afspraken maken over ontwikkelacties

2.1.4. opvolgen van afspraken over ontwikkelacties

2.2. organiseer permanent inspraak

2.3. draag er zorg voor dat medewerkers invloed hebben

2.4. stel vooral vragen en aarzel over het geven van pasklare antwoorden

2.5. stimuleer werkplekleren, intervisie en externe VTO-activiteiten

2.6. geef feedback over kwaliteiten, valkuilen en prestaties

2.7. moedig het gebruik van intuïtie aan

2.8. volg (ook de schijnbaar vergezochte) ideeën van medewerkers

2.9. moedig brede interesse aan

3. Bouw vertrouwen op

3.1. eerlijkheid is de belangrijkste waarde

3.2. echtheid en openheid

3.3. afspraken nakomen

3.4. loyaal zijn aan medewerkers

3.5. vertrouwelijk omgaan met privé-info

3.6. realtische perspectieven schetsen

3.7. interesse uiten en echt begrip nastreven

3.8. eventuele macht zeer zorgvuldig inzetten

3.9. medewerkers niet openlijk bekritiseren

4. Ondersteun teamwerk

4.1. effectieve teamstructuur

4.1.1. multifunctionaliteit

4.1.2. brede inzetbaarheid

4.1.3. positieve afhankelijkheid

4.1.4. individueel rekenschap

4.2. effectieve teamcultuur

4.2.1. teamgerichtheid

4.2.2. gedeelde doelen

4.2.3. vertrouwen tussen teamleden

4.2.4. zelfreflexiviteit

4.3. effectieve teamcontext

4.3.1. vertikale teamautonomie

4.3.2. horizontale teamautonomie

4.3.3. outputsturing

4.3.4. perceptuele identiteit

4.3.5. objectieve identiteit

5. Inspireer medewerkers

5.1. creëer animo voor de gezamenlijke missie en visie

5.2. appelleer aan de hoop en wensen van medewerkers

5.3. demonstreer competentie en voorbeeldgedrag

5.4. laat een hoog niveau van activiteit zien

5.5. toon doorzettingsvermogen en optimisme

5.6. gerbuik kleurrijke en beeldrijke taal

5.7. reduceer complexe materie

5.8. gebruik humor

5.9. gebruik 'actief luisteren' als techniek

5.10. toon interesse voor taakgerichte en persoonlijke beslommeringen

5.11. zorg dat je beschikbaar bent

5.12. beantwoord vragen van medewerkers

5.13. moedig medewerkers aan om initiatief te nemen

6. Manager zijn

6.1. zorg voor duidelijke organisatiedoelen

6.2. zorg voor een gepaste strategie met het oog op de doelrealisatie

6.3. zorg voor een aangepaste organisatiestructuur

6.4. zorg voor een motiverend medewerkersbeleid

6.5. zorg voor kwaliteitsvolle organisatieprocessen

6.6. zorg voor een gunstig financieel kader en rendement