Perfectionisme (bij kleuters)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Perfectionisme (bij kleuters) Door Mind Map: Perfectionisme (bij kleuters)

1. Subjectieve tak

2. Vooronderstellingen?

2.1. Perfect zijn bestaat niet?=> maar hoe gaan we dan dit gevoel tegengaan?

2.2. Worden ze juist begrepen door andere kinderen?

2.3. Perfectionisme soms als teken van hoogbegaafdheid?

2.4. De psycholoog zal het wel oplossen krijgen we vaak als antwoord! Maar wat kunnen we er zelf aan doen?

2.5. Meer kans op een burnout?

2.6. Hangt samen met zelfwaardering?

2.7. LUXEPROBLEEM.......

3. Mening?

3.1. In mijn ogen een valkuil=> eerder een belemmering dan een kwaliteit (misschien door het onderzoek andere kijk op krijgen!)

3.2. Ik heb er al last van sinds de jonge jaren van de lagere school: nu is mijn vraag hoe kunnen we dit bespreekbaar maken/ hoe ondersteunen?

3.3. Er wordt vanaf kleins af aan te veel druk gelegd op de schouders van kinderen.

3.4. Stempel krijgen "Het is weer je perfectionisme" hier walg ik van!

4. Gevoelens?

4.1. Zwaar onderwerp voor mezelf : confrontatie!

4.2. Ikzelf als ervaringspersoon: gemixte gevoelens=> veel stress/ verdriet/ angst=> maar toch ook wel trots bij volhouden!

4.3. Ontwetendheid=> Ik stel me veel vragen=> Waar komt dit vandaan? Waarom ik?

4.4. Ervaring/ onwetendheid is een bron van fascinatie om dit onderwerp te onderzoeken!

5. Objectieve tak

6. Wat bereiken?

6.1. Hoe als leerkracht perfectionisme bespreekbaar maken zonder te defniëren/ (aanpak in de kleuterklas) (ookal is dit verdoken)

6.1.1. Kent het zorgteam een rol?

6.1.2. Hoe meedelen met het schoolteam?

6.1.3. Hoe meedelen aan ouders?

6.2. Perfectionistische kinderen wel degelijk het gevoel geven dat ze wel degelijk gehoord worden! (eigen ervaring)

6.3. Met oog op de kinderen maar als leerkracht ook bijleren. Als leerkrachten meer kennismaken met tools om zelf geen perfectionisme uit te stralen naar de kinderen (=werkpunt voor mezelf)

6.3.1. Als leerkracht meer kennismaken met tools om zelf geen perfectionisme uit te stralen naar kinderen.

6.3.2. Als leerkracht/ ervaringspersoon meer leren over wat perfectionisme nu daadwerkelijk is.

7. Actoren

7.1. Micro

7.1.1. kinderen (met perfectionisme)

7.1.2. Medeklasgenoten

7.1.3. Leraar/ leraressen van de klas

7.2. Meso

7.2.1. Zorgleerkracht: fase 1

7.2.2. Heel weinig over te vinden=> vaak perfectionisme gezien als "kenmerk" bij hoogbegaafdheid=> leren van kangoeroescholen/ scholen voor perfectionisme

7.2.3. CLB: zoekt oplossing binnen de school

7.2.4. Ondersteuners buitengewoon: emotionele/ gedragstoornis

7.3. Macro

7.3.1. Perfectionismecoaches=>meer dan 70 in Vlaanderen

7.3.2. (kinder)psycholoog

7.3.3. Vlaamse vereniging voor logopedisten paket "Emoki" perfectionisme

7.3.4. Yoga/ meditatie/mindfulness voor kinderen

7.3.5. Training: buitschools bv. traning zelfvertrouwen=> 4-7 jaar "Apetrots"

7.3.6. Gezinsbond=>Liesbeth Boone (=klinisich psycholoog: lezingen)

8. Factoren

8.1. Algemene feiten

8.1.1. Wat is het?

8.1.1.1. Belemmerd patroon dat vanuit het onbewsute het denken/ doen/ voelen van mensen die eraan lijden, stuurt op een manier die niet efficiënt is.

8.1.1.2. = persoonlijkheidskenmerk waarin er obsessief verlangen om handelingen perfect uit te voeren

8.1.2. Bij welke leeftijd?

8.1.2.1. Ontstaan meestal in kindertijd

8.1.2.2. Problemen bij volwassenen

8.1.2.3. puberteit?

8.2. Meetbaar?

8.2.1. =Persoonlijkheidskenmerk=> niet meetbaar!

8.2.2. Welbvinden/ betrokkenheid natuurlijk centraal (belangrijk kenmerk= laag zelfwaarde)

8.2.3. Teken van een hoog IQ

8.2.4. Persoonlijkheidstesten?

8.2.4.1. The big five

8.2.4.2. CBSK en CBSA

8.3. Mogelijke kenmerken

8.3.1. Kind durft geen foutjes maken

8.3.2. Sterke mix negatieve gevoelens bij maken fouten

8.3.3. Moeite met feedback/ opmerkingen

8.3.4. Ordent dwangmatig

8.3.5. Frustraties

8.3.6. Loopt vast

8.3.7. Laag zelfwaarde: veel bevestiging nodig van anderen=>kwetsbaar!

8.4. Gezond perfectionisme bestaat ook!

8.4.1. Doorzettingsvermogen

8.4.2. Je kan soepel reageren op opbouwende kritiek!

8.4.3. Groot verantwoordelijkheidsgevoel

9. Bronnen

9.1. Kleutergewijs (2019). Mijn tekening is helemaal mislukt. (online) beschikbaar:https://kleutergewijs.wordpress.com/2019/12/15/mijn-tekening-is-helemaal-mislukt-over-perfectionisme-in-de-kleuterklas/

9.2. Het ontwikkelingsinstituut (2016). Zeg me dat ik oké ben. Online beschikbaar: Ben jij een perfectionist? | Maaike Kruijsen, HSP coach

9.3. Dotado pedagogisch advies (2020). Mijn kind legt de lat zo hoog voor zichzelf. (online) beschikbaar:Perfectionisme - Dotado Pedagogisch Advies - Hoogbegaafdheid

9.4. Davidzon, A. (2016). Prima is perfect. Anderz: Van duren Media

9.5. Brown, B. (2013). De moed van imperfectie. Bruna uitgevers BV: Amsterdam

9.6. Janssens, W. & Benaets, K. (2016). Verhaal voor gevoelige oortjes. Uitgeverij: Wendy Janssens

9.7. Hendrickx, M. (2019). Burnout begint in de kleuterklas. Antwerpen: Standaard uitgeverij

9.8. Hendrickx, M. (2016). Zeg me dat ik oké ben. België: uitgeverij Manteau

9.9. Mark, P. & Rubinstein, G. (ill: Pett, M). Het meisje dat nooit fouten maakte. Bazalt: Rotterdam

10. Hypothesen?

10.1. Mogelijke gevolgen

10.1.1. Langdurigne hoge concentraties cortisol slecht voor de hersenen

10.1.2. Weinig ruimte voor plezier/ creativiteit

10.1.3. Minder productief

10.1.4. Lage zelfwaardering

10.1.5. (kinder) depressie

10.1.6. Burnout

10.2. Mogelijke oorzaken

10.2.1. Onderzoek Universiteit Cologne=> ook neurobiologisch niveau

10.2.2. Veeleisende maatschappij

10.2.3. Als uiting van hoogbegaafdheid/reactie van een veeleisende ouder

10.2.4. Een nare situatie om de drang van een pijnlijke emotie te verzachten (=trauma)=> COPING

10.2.5. Angst om te falen

10.2.6. Overlevingsmechanisme zeg me dat ik oké ben

11. Oplossingen?"De kracht van imperfectie"?

11.1. Zoek samen naar oplossingen

11.2. Mindset: Growth mindset!

11.3. Leren omgaan met frustratie

11.4. Werk rondt talenten

11.5. Geef inzichten en leer ze er zelf over nadenken

11.6. Introduceer thema "fouten durven maken"=> ook gezien bij de presentatie school hoogbegaafdheid=> in de kloof blijven zorgt voor faalangst

11.7. Geef complimenten over het proces/ niet enkel eindresultaat

11.8. Wegwijzers Brené Brown

11.9. Rolmodel voor kleuters

11.10. Werk rondt de zelfwaardering van kleuters

11.11. Inzicht over de gevolgen en laat kls hierover nadenken

11.12. Werkt rondt verhalen: de perfectiemieren/ het meisje dat nooit fouten maakte