Regelgeving & veiligheidsregels

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Regelgeving & veiligheidsregels Door Mind Map: Regelgeving & veiligheidsregels

1. V&G

1.1. doel ARBO

1.1.1. Ongevallen en ziekte voorkomen

1.1.2. werkgever

1.1.2.1. verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden

1.1.2.2. toezicht houden

1.1.2.3. veiligheid medewerkers

1.1.2.4. instructie geven veilig werken

1.1.2.5. begeleiden van bezoekers

1.1.3. werknemer

1.1.3.1. Rechten en plichten

1.1.3.2. verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden

1.2. SZW

1.2.1. samenwerking van:

1.2.1.1. arbeidsinspectie

1.2.1.2. Inspectie werk & Inkomen

1.2.1.3. sociale inlichtingen dienst

1.2.2. bezoek bedrijf

1.2.2.1. controle legitimatie

1.2.2.2. onderzoek

1.2.2.3. waarschuwing geven

1.2.2.4. boete rapport - proces verbaal

1.2.2.5. stilleggen bouw

1.2.3. controle op:

1.2.3.1. Arbo wet

1.2.3.2. Arbo tijden wet

1.2.3.3. signaleren

1.2.3.3.1. ongevallen voorkomen

1.2.3.3.2. verbeteren

2. preventie en deskundigebijstand

2.1. interne ondersteuning

2.1.1. werkgever verplicht minimaal 1

2.1.1.1. preventie medewerker

2.1.1.1.1. opstellen RI&E

2.1.1.1.2. plan van aanpak

2.1.1.1.3. aanspreekpunt oor ARBO en SZW

2.1.1.1.4. beheert ARBO zorgsysteem

2.1.1.1.5. geeft interne instructie en voorlichting

2.1.1.2. deskundige

2.1.1.2.1. getoetst worden door intern of extern

2.2. ARBO dienst en ondersteuning

2.2.1. werkgever moet een contract er mee hebben

2.2.2. begeleiden van zieke werknemers

2.2.3. uitvoeren van een Periodiek medisch onderzoek PMO

2.2.4. aanstellingskeuringen

2.2.4.1. bv kraanmachinist

2.2.4.2. bv Brandweer

2.2.4.3. bv met gevaarlijke stoffen

3. wetten en markering

3.1. arbeidstijden

3.1.1. gecontroleerd door SZW

3.1.2. regels werk & rust

3.1.2.1. soort werk

3.1.2.1.1. omstandigheden

3.1.2.2. omgeving

3.2. milieur

3.2.1. beschermen van mensen en omgeving tegen schadelijke activiteiten

3.2.2. beperken van uitstoot

3.2.3. afval

3.2.4. energie besparing

3.2.5. recycling

3.3. CE

3.3.1. bepalen in grote lijnen de nationale regelgeving

3.3.1.1. EU = verplicht hierop de wet-&regelgeving aan te passen

4. Taken en verantwoordelijkheden

4.1. Plichten

4.1.1. werkgever

4.1.1.1. RI&E maken

4.1.1.1.1. identificeren gevaren

4.1.1.1.2. inventarisatie risico's

4.1.1.1.3. evaluatie risico's

4.1.1.2. gevaren bestrijden

4.1.1.3. PBM verstrekken

4.1.1.4. eindverantwoordelijke

4.1.1.4.1. arbobeleid

4.1.2. werknemer

4.1.2.1. verplicht

4.1.2.1.1. instructie

4.1.2.1.2. scholing

4.1.2.1.3. voorlichting

4.1.2.2. veilig werken

4.1.2.3. PBM dragen

4.1.2.4. juiste gebruik gereedschap

4.1.2.5. incident melden

4.2. rechten

4.2.1. werknemer

4.2.1.1. onveilige situatie

4.2.1.1.1. recht op werkonderbreking

4.2.1.2. zelf maatregelen nemen om gevaar te voorkomen

4.2.1.2.1. lukt dat niet, STOPPEN

5. werkvergunning

6. 8

7. 6

8. 9

9. 7

10. 10