Fysieke (over)belasting

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Fysieke (over)belasting Door Mind Map: Fysieke (over)belasting

1. Houding

1.1. Licht gebogen knieën

1.2. Zo dicht mogelijk op je lijf tillen

1.3. Rug recht

1.4. Voeten iets uit elkaar

2. Hulpmiddelen

2.1. Tillift

2.2. Glijzeil

2.3. Collega erbij vragen

2.4. rolstoel/krukken/driepoot/rollator etc.

2.5. Hoog-laag bed

3. Arbo-richtlijnen

3.1. Risico en Inventarisatie en Evaluatie

4. Protocollen

4.1. Praktijkrichtlijnen fysieke belasting

4.2. Transferprotocollen

5. Disciplines

5.1. Ergotherapeut

5.2. Fysiotherapeut

5.3. Mensendieck therapeut

5.4. Cesartherapeut

5.5. Ergocoach