DigitalSafety

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
DigitalSafety Door Mind Map: DigitalSafety

1. Phishing

1.1. SMS phishing

1.2. Voice phishing

1.3. Spear phishing

1.4. Helpdesk fraude

2. Social engineering

2.1. CEO fraude

2.2. Dumpster diving

2.3. Fysieke gevaren

3. Wachtwoorden & authenticatie

3.1. 2FA

3.2. Password managers (Lastpass)

3.3. Sterke wachtwoorden

4. Malware

4.1. Adware

4.2. Spyware

4.3. Ransomware

4.4. Virus

4.5. Trojan

5. Tips & Tricks

6. Thuiswerken

6.1. Veiligheid

7. Fysieke gevaren

7.1. Diefstal van devices

7.2. Verlies van devices

8. Back ups

8.1. Cloud

8.2. Fysiek

9. Privacy

9.1. AVG

9.2. Alles blijft online